Marit Lindberg: Vi är här

Fre 04 Jun - Fre 13 Aug

Kulturhuset/ Konsthallen

Vi är här är en video- och ljudinstallation, ett porträtt av en plats, Kungsängen.
Porträttet är skapat av konstnären Marit Lindberg tillsammans med människor som bor här, just nu. Välkommen in i Konsthallen!

MARIT LINDBERG/ Vi är här

Vi är här, Kungsängen 2021, är tänkt som en bild eller ett utrop från en plats, just här, just nu.
Titeln är inspirerad av inskriptionen "I was here" som kan ses på många ställen, ett spår efter en anonym person som ändå velat påpeka sin närvaro.
Marit Lindberg arbetar med video och performances, där hon skapar och undersöker sociala situationer, ofta kopplade till en plats eller en historisk/politisk händelse.

Utgångspunkten kan vara en situation, personliga minnen eller glömska.De medverkandes röster är intensivt närvarande i stunden samtidigt som de kan ses som en kommentar till politiska och sociala skeenden. Det kollektiva arbetssättet skapar sin egen logik.

Medverkande invånare:
Filip Muszinski
Sami Rantamaula
Serafina Rantamaula
Leona Rantamaula
Jake Martinsson

Utställningen är producerad med stöd av Upplands-bro Kommun och Sverige konstföreningar.

Utställningsperiod: 4/6 -13/8 2021
Konsthallen har samma sommar-öppettider som biblioteket.
Varmt välkommen in!
Max 2 personer i Konsthallen samtidigt gäller under eget ansvar. Munskydd rekommenderas och handsprit finns tillgänglig på plats.

Om Marit Lindberg
Hennes filmer och performances har visats på olika platser i Sverige och internationellt, bland annat på Louisiana Museum for modern art, Danmark, Malmö konsthall, Malmö, Museum of Modern Art, MAC Usp, Sâo Paulo, Brasilien, Paco das Artes, SP, Brasilien, Uppsala kortfilmfestival, Tempo dokumentärfilmfestilval, Achtung Berlin, Berlin, Göteborgs filmfestival, Kasseler Dokumentär Film Fest, Kiosk, Athens, Greece, Itinary Performancefestival, NY. Hennes verk är inköpta bland annat av Moderna Museet, Stockholm och Malmö Konstmuseer, Malmö.

Länk till Marit Lindbergs webbsida

Foto: Filip Muszynski

Foto: Filip Muszynski

Foto: Marit Lindberg

Foto: Marit Lindberg

Foto: Leona Rantamaula

Foto: Leona Rantamaula

Foto: Serafina Rantamaula

Foto: Serafina Rantamaula

Foto: Leona Rantamaula

Foto: Leona Rantamaula

Foto: Leona Rantamaula

Foto: Leona Rantamaula

En del i Barn-konsthall

Konstföreningen Samtidskonst i Bro genom konstnären och projektledaren Felice Hapetzeder experimenterar med format där konstnärer samarbetar med barn i sina verk. Konstnärerna i Barn-konsthall skapar ramverk i arbetet med barnen och resultatet blir konstverk på professionell nivå där barnens uttryck når ut till en publik utanför skolvärlden i konsthallen. Genom att barnens skapande blir synligt i offentligheten får de möjlighet att för omväxlings skull påverka; inte bara påverkas av omvärldens uttryck. Konstnärerna i sin tur får möjlighet att använda sig av barnens kreativitet som beståndsdelar i sina verk genom dessa kunskapsutbyten.
De pedagogiska vinster, där barnen mött konstnärer i arbetet, kommer på köpet.

Konstnärer som hittills är bekräftade utställare på Barn-konsthall är:
Johan Suneson, Ana Maria Almada De Alvarez, Marit Lindberg och Karin Lind.

mer om SAMTIDSKONST I BRO

Samtidskonst i Bro sommaren 2020
Barn och konstnärer skapar konst tillsammans i Bro

Samtidskonst i Bro sommaren 2019
Samtidskonst i spännande projekt

Samtidskonst i Bro 2018
ByBeBo

Länk till Samtidskonst i Bro

Minska smittspridningen

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset, vänligen visa hänsyn till dina medmänniskor och stanna hemma om du känner dig krasslig. Max 2 personer i Konsthallen samtidigt gäller under eget ansvar. Munskydd rekommenderas och handsprit finns tillgänglig på plats.

information om Coronaviruset

Mer information om coronaviruset finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/corona