Läsa på annat sätt

Närbild på bokryggar i en bokhylla


Här kan du läsa om vad vi erbjuder för dig med funktionsnedsättning eller någon form av läsnedsättning.

Boken kommer

Om du inte kan ta dig till biblioteket på grund av något funktionshinder, långvarig sjukdom eller ålder, så kan biblioteket komma hem till dig. Boken kommer innebär att biblioteket levererar dina beställda böcker hem till dörren. Det är självklart helt gratis. För mer information kontakta biblioteket via formuläret eller telefon.

Talböcker

Om du på grund av en läsnedsättning, synnedsättning, dyslexi eller rörelsehinder inte kan läsa en tryckt bok, har du rätt att låna talböcker. Biblioteket lånar ut talböcker och talboksspelare, så kallad Daisyspelare. Talböckerna är framställda enligt 17§ Upphovsrättslagen.

Legimus

Har du någon form av läsnedsättning exempelvis dyslexi så kan du registera dig som låntagare med tillgång till Legimus, MTM:s digitala bibliotek för talböcker. I Legimus finns fler än 100 000 talböcker. Du kan ladda ner talböcker direkt från hemsidan Legimus.se eller via appen. För att bli registrerad i Legimus behöver du boka en tid med en bibliotekarie. Är du under 18 år behöver målsman vara med vid registreringen. Kom förbi informationsdisken, ring eller mejla till biblioteket@upplands-bro.se

På Myndigheten för tillgängliga medier, MTM:s hemsida hittar du mer information om olika tillgängliga medier och om deras arbete.

Lättlästa böcker och tidningar

Både på biblioteket i Kulturhuset och Brohuset finns lättlästa böcker och tidningar för vuxna. De lättlästa böckerna finns på en särskild hylla i biblioteket och får lånas av alla.

Böcker med stor stil

Du kan låna böcker med stor stil. Storstilsböckerna finns på en särskild hylla i biblioteket.

Äppelhyllan

För barn och unga med läs- och skrivsvårigheter eller någon funktionsvariation, finns äppelhyllan. Här hittar du talböcker, punktskriftsböcker, taktila böcker och böcker på teckenspråk.