Läsa på annat sätt

Närbild på bokryggar i en bokhylla


Det här erbjuder vi dig som har en funktionsnedsättning eller någon form av läsnedsättning.

BOKEN KOMMER

Om du inte kan ta dig till biblioteket på grund av något funktionshinder, långvarig sjukdom eller hög ålder, så kan biblioteket komma hem till dig. Boken kommer innebär att biblioteket levererar dina beställda böcker hem till dörren. Det är helt gratis. För mer information kontakta biblioteket via formuläret eller telefon.

TALBÖCKER

Om du på grund av en läsnedsättning inte kan läsa en tryckt bok har du rätt att låna talböcker. Exempel på en läsnedsättning är läs- och skrivsvårigheter som ex. dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.m. Biblioteket lånar ut talböcker och talboksspelare, så kallade Daisyspelare. Talböckerna är framställda enligt 17§ Upphovsrättslagen.

LEGIMUS

Har du någon form av läsnedsättning, exempelvis dyslexi, så kan du registrera dig som låntagare med tillgång till Legimus, MTM:s digitala bibliotek för talböcker. I Legimus finns fler än 115 000 talböcker. Du kan ladda ner talböcker direkt från hemsidan Legimus.se eller via appen. För att bli registrerad i Legimus behöver du boka en tid med en bibliotekarie. Är du under 18 år behöver målsman vara med vid registreringen. Kom förbi informationsdisken, ring eller mejla till biblioteket@upplands-bro.se för att boka tid eller för att få mer information.

På Myndigheten för tillgängliga medier, MTM:s hemsida hittar du mer information om olika tillgängliga medier och om MTM:s arbete.

LÄTTLÄSTA BÖCKER

Både på biblioteket i Kulturhuset och i Brohuset finns lättlästa böcker för vuxna. De lättlästa böckerna finns på en särskild hylla i biblioteket och får lånas av alla.

BÖCKER MED STOR STIL

Du kan låna böcker med stor stil. Storstilsböckerna finns på en särskild hylla i biblioteket.

ÄPPELHYLLAN

För barn och unga med läs- och skrivsvårigheter eller någon funktionsvariation, finns äppelhyllan. Här hittar du talböcker, punktskriftsböcker, taktila böcker och böcker på teckenspråk.