Kultur Upplands-Bro

Kultur Upplands-Bro är kommunens kulturarena. Här hittar du ett brett kulturprogram för många olika intressen och åldrar. Teater blandas med workshop, filmvisning med författarsamtal och konst med böcker.

Kultur Upplands-Bro webbplats är den digitala dörren till kulturutbudet som anordnas av Upplands-Bro kommun. Den fungerar lika bra i mobilen, ipaden och på datorn. Här kan du bli uppdaterad om vad som händer härnäst, använda bibliotekets tjänster, boka biljetter till evenemang och upptäcka Upplands-Bro konstliv och kulturmiljö. Till Kulturkalendern.
Här hittar du våra olika lokaler & öppettider.

En del av vår verksamhet är samarbeten med Förskola/Skola genom Kultur i Förskolan och Skapande skola. Ett arbete för att ge barnen starka kulturupplevelser och nya redskap att förstå världen.

Har du en bra idé och vill du samarbeta med Kultur Upplands-Bro - hör av dig!

Läs här om du vill hyra våra lokaler

KONTAKT

KULTUR UPPLANDS-BRO: kultur@upplands-bro.se

BIBLIOTEK: biblioteket@upplands-bro.se

KONSTHALLEN: konst@upplands-bro.se

KULTURMILJÖ, Rasmus Sjödahl: kulturmiljo@upplands-bro.se

UNGDOMSPRODUCENT: Andrés Sierra Martinez

SKAPANDE SKOLA, Sara Lindell Heed: skapandeskola@upplands-bro.se

KULTUR I FÖRSKOLAN, Veronica Halén: kulturiforskolan@upplands-bro.se

KULTURSAMORDNARE & PRODUCENT: Helena Karlsson

PRODUCENT SCENKONST: Lukas Bengtsson de Veen

SCENMÄSTARE: Sami Rantamaula

AVDELNINGSCHEF BIBLIOTEK Olof Språng

AVDELNINGSCHEF KULTUR: Magnus Carlberg

KULTUR- OCH FRITIDSCHEF: Hannah Rydstedt

ADMINISTRATÖR: Felicia Rydin

BIO KUBEN, samarbete med Föreningen UMTS

FÖR SCENARRANGÖRER

Vår producent har svar på dina frågor kring scenarrangemang. Frågor om teknik och lokal svarar scenmästaren på. Vi hörs!

Ladda ner teknisk specifikation för stora scenen här. Pdf, 464 kB.

Kulturbidrag

Kulturföreningar i Upplands-Bro kan söka olika former av bidrag.

  • Verksamhetsbidrag söks av stora föreningar som har mycket verksamhet. Ansökan ska vara inne 1/11 innevarande år.
  • Projektbidrag söks av föreningar som har tillfälliga kulturarrangemang några gånger per år.
  • Driftbidrag för hembygdsföreningar för skötsel av föreningens hus söks kontinuerligt.
    Här kan du ansöka om bidragen.

Snabb Slant

Snabb Slant är ett bidrag som kan sökas av ungdomar till olika former av arrangemang. Här kan du ansöka om Snabb Slant.

Kulturstipendier

Kultur- och miljöstipendiet & Sandénstipendiet

Upplands-Bro kommun delar varje år ut två stipendier: Kultur- och miljöstipendiet och Makarna Sandéns stipendium för verksamhet i Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts anda.
Läs mer om stipendierna här. 


Till Upplands-Bro kommun