Varför skapande skola?

Bildcollage av en spegel som föreställer en sol, två händer som föreställer en bro med miniatyrmänniskor på.

Skapande skola ger eleverna glädje, engagemang och stärkt självkänsla! Kulturen används som en del i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Genom mötet med professionella kulturaktörer stimuleras elevernas egen kreativitet och skapande. Kulturen integreras i undervisningen och ger ökad förståelse och tillgång till fler uttryckssätt. Skapande skola omfattar förskoleklass och årskurserna 1-9.

Filter: Skola

Så här går det till:

Pia Meurk-Nyby samordnar och organiserar Skapande skola aktiviteter och projekt inom kommunen.
Kontakt: pia.meurknyby@upplands-bro.se

  1. Kulturombudet på skolan samlar in de ansökningar som lärarna skrivit och fyller i dessa via formuläret mellan den 15 december och 15 januari 2021 för nästkommande läsår. Ansökningsformulär för läsår 2021/2022 når du här. Ansökan öppnar den 15 dec.

  2. Ansökan till Kulturrådet skickas in och beslut om medel kommer direkt till Pia som tar fram underlag och fördelar olika kulturaktiviteter mellan skolorna. Skolorna får besked om aktiviteterna i början på september 2020. Därefter bestäms datum för aktiviteterna i samråd med skolorna.

  3. Efter utförd aktivitet/projekt fyller ni i en utvärdering tillsammans med eleverna. Detta är viktigt så att vi kan fortsätta att hålla hög kvalité. Ni hittar utvärderingen här.