Varför skapande skola?

Bildcollage av en spegel som föreställer en sol, två händer som föreställer en bro med miniatyrmänniskor på.

Skapande skola ger eleverna glädje, engagemang och stärkt självkänsla! Kulturen används som en del i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Genom mötet med professionella kulturaktörer stimuleras elevernas egen kreativitet och skapande. Kulturen integreras i undervisningen och ger ökad förståelse och tillgång till fler uttryckssätt. Skapande skola omfattar förskoleklass och årskurserna 1-9.

Filter: Skola

Så här går det till:

Sara Lindell Heed samordnar och organiserar Skapande skola-aktiviteter och projekt inom kommunen.
Kontakt: Sara Lindell Heed

  1. Kulturombudet på skolan samlar in de ansökningar som lärarna skrivit och fyller i dessa via formuläret mellan den 1 december och 17 januari 2022 för nästkommande läsår. Ansökningsformulär för läsår 2022/2023 når du här. Ansökan öppnar den 1 dec.

  2. Ansökan till Kulturrådet skickas in. Beslut om medel kommer direkt till Sara som tar fram underlag och fördelar olika kulturaktiviteter mellan skolorna. Skolorna får besked om aktiviteterna i början av läsåret. Därefter bestäms datum för aktiviteterna i samråd med skolorna.

  3. Efter utförd aktivitet/projekt fyller ni i en utvärdering tillsammans med eleverna. Detta är viktigt så att vi kan fortsätta att hålla hög kvalite. Ni hittar utvärderingen här.