Varför Skapande skola?

Skapande skola ger eleverna glädje, engagemang och stärkt självkänsla! Kulturen används som en del i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Genom mötet med professionella kulturaktörer stimuleras elevernas egen kreativitet och skapande. Kulturen integreras i undervisningen och ger ökad förståelse och tillgång till fler uttryckssätt. Skapande skola omfattar förskoleklass och årskurserna 1-9.

Så här går det till:

Pia Meurk-Nyby samordnar och organiserar Skapande skola aktiviteter och projekt inom kommunen.
Kontakt: pia.meurknyby@upplands-bro.se

  1. Kulturombudet på skolan samlar in alla ansökningar som lärarna skrivit och sänder in dem till Skapande skola-samordnaren Pia senast den 15 januari 2019 för nästkommande läsår. Ansökningsformuläret blir aktivt här när det är dags för nästa ansökningsomgång Lå 20/21.

  2. Ansökan till Kulturrådet skickas in och beslut om medel kommer direkt till Pia som tar fram underlag och fördelar olika kulturaktiviteter mellan skolorna. Skolorna får besked om aktiviteterna i början på september 2019. Därefter bestäms datum för aktiviteterna i samråd med skolorna. 

  3. Efter utförd aktivitet/projekt fyller ni i en utvärdering tillsammans med eleverna. Viktigt så vi kan fortsätta att hålla hög kvalité. Ni hittar utvärderingen här.