Språktåget

Illustration. fyra barn går åt vänster. Det första barnet håller i flaggan med texten Språktåget.

Språktåget - alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer! Då hjälper Språktåget till.

Språktågets biljett föreställande illustration med små barn som åker i ett leksakståg och läser böcker. Det finns ballonger, blommor, skog och kaninmed på bilden. Texten ovan Häng med Språktåget.

Har ditt barn fått en biljett till Språktåget från en logoped? Kom med biljetten till ditt närmaste bibliotek (Bro eller Kungsängen) där du kan få hjälp av personalen och själv titta i Språktåget-hyllan på barnavdelningen.

Språktåget är ett samarbete mellan regionbiblioteket, barnhälsovården och logopeder i Stockholmsregionen. Syftet med Språktåget är att inspirera föräldrar och andra vuxna i barnets närhet till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn och på det sättet hjälpa barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Språktåget är en samling av material om små barns språkutveckling. Det inkluderar:

  • generellt material till alla familjer
  • material för de barn som behöver extra stöd.
  • material som stärker flerspråkiga familjer att använda modersmålet
  • material som stöttar de yrken som jobbar med samma uppdrag.

Läs mer om Språktåget på Regionbibliotek Stockholms webbplats

Här hittar du även Språktågets lista med boktips

Här kan du läsa mer om att läsa tillsammans med dina barn