konst i din närmiljö

Ny app: Upptäck konsten!

Stockholms läns museum har tillsammans med ett antal kommuner i Stockholms län tagit fram en APP som visar konstverken som finns runtomkring oss - också i Upplands-Bro! Läs mer om appen här.

Invigning 2015 av Trashstones 601 och 602

Trashstones 601 och 602

Skulpturerna Trashstones 601 och 602 invigdes den 23 maj 2015 i samband med att torget framför Kulturhuset stod klart. De är exempel på hur den offentliga konsten kan berika vår livsmiljö och skapa spänning och engagemang. De två mystiska formerna speglar torget som i en skrattspegel.

Skulpturerna är skapade av konstnären Wilhelm Mundt (f 1959). Han är professor i konst vid konstakademien i Dresden och arbetar med skulpturer han kallar trashstone. De är numrerade; nr 001 skapades 1989 och han planerar att producera 1000 stycken totalt. De skulpturer som skapats för Upplands-Bro kommun har nummer 601 och 602. Skulpturerna inbegriper ett hemligt inslag – kärnan i verket känner bara konstnären till. Alla skulpturer är unika och under den reflekterande ytan kan betraktaren ibland få en glimt av det gömda innehållet.

 

 

La Culture - c'est moi!

"Kulturen - det är JAG!" Så heter skulpturen av Carl Fredrik Reuterswärd föreställande en välmående och ganska nöjd gris placerad framför kommunhuset i Kungsängen.

Skulpturen är en gåva till kommunen från HSB och placerades ursprungligen framför det sk Tibblehuset, dåvarande kommunhuset i Tibble. På den tiden fanns det en öppning i ryggen på grisen, så att den även kunde fungera som sparbössa.

Carl Fredrik Reuterswärd är en av våra svenska konstnärer som är kända internationellt. Ett av hans stora verk är ”Revolvern med knut”, placerad utanför FNskrapan i NewYork.

Han berättar själv om grisen:
”Grisen - ´La Culture c'est moi´- är ett självporträtt, utförd 1989 i Lausanne, Schweiz. Min tanke var att den skulle placeras i ett större sammanhang där den fick både symbolisk tyngd och hög status.

När HSB frågade mig om jag hade möjlighet att donera skulpturen till ett så viktigt sammanhang som detta blev mitt svar JA, med glädje! Grisen passar in i Upplands-Bros kulturgeografiska agrarsamhälle. Den kan inte få en större uppmärksamhet än utanför ert kommunalhus, där ni som arbetar och besöker kommunen möter min lilla ´Tirelire´ dagligen. Att det dessutom är en spargris är inte att förakta. Särimner, den gamla gudasagans gris som blev uppäten varje afton och som sedan återuppväcktes, får även intolkas i min skulptur. Jag vill härmed gratulera HSB och Upplands-Bros kommuninvånare.”

Flöjtspelerskan i Bro Centrum

Flöjtspelerskan

Thomas Qvarsebos skulptur Flöjtspelerskan står mitt i Bro centrum. Den verkar oansenlig men när du tittar närmare fångas du av hennes flöjtspel. En oförklarlig magi. En skulptur mitt i vimlet kan skapa atmosfärisk musik.

En skulptur i metall

Roland Haeberleins skulptur Befrielse med återblick

Befrielse med återblick - Björkbock

Roland Haeberlein (f 1941) arbetar med olika material och tekniker. Skulpturen "Befrielse med återblick" var ursprungligen tänkt för ett utsmyckningsuppdrag i Umeå, med temat Naturväsen. Modellen köptes av Moderna museet och hade då titeln Björkbock.

Skulpturen står nu på det nya torget i Kungsängen, i nära kontakt med bladverk och växtlighet.

1% konst

I samband med att samhället bebyggs planeras även den offentliga konsten in. I Upplands-Bro finns en policy för konstnärlig gestaltning som kallas 1%-regeln. Den styr arbetet för fastighetsbolag och kommunala kontor och hur de ska samarbeta för att våra bebyggda miljöer ska vara trevliga att vistas i. Läs policyn här.