terminer och avgifter

Höstterminen 2023

4 september - 15 december

Höstens kurskatalog öppnar måndag den 14 augusti.

Avgifter

Terminsavgiften är 900 kr för alla kurser som riktar sig till unga från 6 år och uppåt.
Vid kurser som riktar sig till barn upp till 5 år är avgiften är 600 kr/termin.

De två äldsta barnen i en familj betalar full avgift, övriga syskon deltar avgiftsfritt.

Avgiften avser per kurs, deltagare och termin.

Terminsavgiften, som betalas per termin, återbetalas ej.
Kulturskolan erbjuder minst 27 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer. Normalt erbjuds 12 tillfällen under hösten och 15 tillfällen under våren. Med kurstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överseende av en eller flera lärare.

Debitering

När du bokar en kurs kan du välja att betala direkt med kort eller swish. Faktura går också att välja.
Om eleven påbörjar undervisningen men väljer att sluta under pågående termin, så betalar vi inte tillbaka eller reducerar avgiften. Avslut på en kurs görs av vårdnadshavare via StudyAlong.

Har du behov av stöd för ditt/dina barns fritidsaktiviteter kontakta fritidsinspiratör Charlotte Falk 08-410 793 43 fritid@upplands-bro.se

Hyra instrument

Kulturskolan hyr ut stråk- och blåsinstrument. Du får hyra i två terminer och instrumenthyran är 250 kr/termin. På instrumenthyran ger vi ingen syskonrabatt.

När du hyr ett instrument av Kulturskolan skriver du på en ansvarsförbindelse. Du förbinder dig att ta god hand om instrumentet och att du ersätter eventuella skador eller förlorat instrument. Kulturskolan har ingen särskild försäkring för varje instrument, så kontrollera vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.