vad är och varför är kulturmiljö viktigt?

Första skolan i Tjusta, från 1818. En röd byggnad med tegeltak.

Kulturmiljö är vår gemensamma rikedom, tillgång och ansvar. Alla delar ett ansvar för kulturmiljöer. De har många fina värden som vi ska vara rädda om och som vi kan utveckla på ett hållbart sätt. Det är hållbar utveckling att spara och bevara äldre bebyggelse och ta hand om den på sätt som bibehåller dess karaktär.

Kulturmiljö är den miljö som har påverkats och formats av människors liv och aktivitet, det samlade uttrycket av spår människor i alla tider lämnat i landskapet. Det kan också vara osynliga avtryck, som ortnamn eller en plats där något hänt som gör den speciell. Det vi gör idag eller för tiotals år sedan skapar också kulturmiljöer. Kulturmiljön är på så sätt något som är en viktig del av oss själva och en tillgång från det förflutna som vi ska ta hand om och utveckla.

Sverige har nationella kulturmiljömål och en nationell vision för kulturmiljöarbetet 2030. De nationella miljömålen innehåller också mål för kulturmiljöer. Kommunerna är viktiga aktörer att genomföra och upprätthålla målen.

Hänsyn till och skydd av kulturmiljön regleras i flera lagar. Bland annat Kulturmiljölagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Kulturmiljöansvarig, Rasmus Sjödahl: kulturmiljo@upplands-bro.se