Johan Suneson: Luftbro X

Tor 29 Okt - Lör 12 Dec

Kulturhuset/ Konsthallen

Målade huvor tillverkade av bemålade kompostpåsar som är fästa vid en stor brokonstruktion av papper, svävar inne i Kulturhusets konsthall i Kungsängen. Välkommen till Johan Sunesons Luftbro X.

P.G.A. Folkhälsomyndighetens restriktioner är Konsthallen tillfälligt stängd!

Johan Suneson / LUFTBRO X

Målade huvor tillverkade av bemålade kompostpåsar som är fästa vid en stor brokonstruktion av papper, svävar inne i Kulturhusets konsthall i Kungsängen. Den består av självporträtt och bilder av naturen målade av barn och vuxna i Bro. Bron förbinder oss människor med de andra, de som varken kan måla eller tala: djuren, växterna, solen, jorden och vattnet -allt det vi kallar natur. Papperspåsarna/huvorna berättar också om möjligheten att skapa sin egen bild och leka med maskering, identitet och inlevelse.

Johan Suneson är född 1963 i Fagersta och uppväxt i Järfälla, utbildad på Konsthögskolan Valand och bosatt i Malmö
Länk till Johan Sunesons webbsida

Utställningsperiod: 29/10-12/12
Konsthallen har samma öppettider som biblioteket: Öppettider
Varmt välkommen in!

Utställningen är producerad med stöd av Sverige konstföreningar.

En del i Barn-konsthall

Konstföreningen Samtidskonst i Bro genom konstnären och projektledaren Felice Hapetzeder experimenterar med format där konstnärer samarbetar med barn i sina verk. Konstnärerna i Barn-konsthall skapar ramverk i arbetet med barnen och resultatet blir konstverk på professionell nivå där barnens uttryck når ut till en publik utanför skolvärlden i konsthallen. Genom att barnens skapande blir synligt i offentligheten får de möjlighet att för omväxlings skull påverka; inte bara påverkas av omvärldens uttryck. Konstnärerna i sin tur får möjlighet att använda sig av barnens kreativitet som beståndsdelar i sina verk genom dessa kunskapsutbyten.
De pedagogiska vinster, där barnen mött konstnärer i arbetet, kommer på köpet.

Felice Hapetzeder berättar "Broar är i sig en hoppfull symbol som sammanbinder åtskilda delar. Broar var också namnet på Samtidskonst i Bros sommarprojekt som var början på ett samarbete med konstnärerna och kommunen dit konstnärerna återkommer för att möta barn i Skapande skola samt utställningar i konsthallen där barnens arbete ingår. På så vis byggs broar mellan skolvärlden och konsthallen, mellan konstens, det offentliga rummets och skolans världar samt inte minst mellan barnen i Upplands-Bros tätorter Bro och Kungsängen."

Konstnärer som hittills är bekräftade utställare på Barn-konsthall är:
Johan Suneson, Marit Lindberg, Ana Maria Almada De Alvarez (tyvärr inställd pga Covid-19)

mer om SAMTIDSKONST I BRO

Samtidskonst i Bro sommaren 2020
Barn och konstnärer skapar konst tillsammans i Bro

Samtidskonst i Bro sommaren 2019
Samtidskonst i spännande projekt

Samtidskonst i Bro 2018
ByBeBo

Länk till Samtidskonst i Bro