Barn och seniorer förenades i ett musikresidens!

I höstas 2023 och januari 2024, genomförde vi ett unikt musikprojekt i samarbete med Region Stockholm, där vi förenade barn och seniorer i Upplands-Bro kommun genom en Musikresidens. Tillsammans med medlemmar från Romeo och Julia-kören och regissören Benoit Malmberg utforskades Hjalmar Söderbergs novell "Kyssen" genom musik, teater och resande tillbaka i tiden.

Projektet skapade en meningsfull gemenskap mellan generationerna och bidrog till en glädjande upplevelse när kommunens barn och seniorer samarbetade med skådespelare och musiker på scenen. Närmare 400 skolbarn deltog i eller såg på föreställningen under Musikresidensenset i Upplands-Bro, med totalt tre föreställningar av "Kyssen".

"Ett stort tack till alla inblandade som var med, både som publik och medspelare. Skolbarn och pedagoger från Bergaskola och Ekhammarskolan, kommunens seniorer, bandet The Glad People , Kulturklubben, äldreboendet Norrgården, dagverksamheten Solrosen, Romeo och Julia-kören, Region Stockholm, Skapande skola, Kulturscen, samt övriga medverkande." säger kulturproducent och kultursamordnare Helena Karlsson