Konsten tar klivet in på förskolorna

Juni och Mason, 6 år gamla, i full färd med att måla sina konstverk.

I veckan var det uppstart för projektet Skapande Förskola. Tre konstnärer kommer under året, tillsammans med barn på sex förskolor i Upplands-Bro, att skapa konst som ska stärka barnens kreativitet och tillgång kulturens alla uttrycksformer.

konst i utomhusmiljö

Först ut är Norrboda förskola, där 16 barn i Natur- och kulturgruppen får möjligheten att arbeta med konstnären Johan Suneson. Vi hittar honom på knä i förskolans sandlåda där han tillsammans med barnen gjuter gipsfigurer. Figurer som tillsammans med målade träbitar ska bilda fantasifulla träd.
– Jag har försökt att hitta på något till barnen som är ganska fritt och som inte fanns förut. I naturen kan saker se ut hursomhelst, och detsamma gäller ju för konst, säger Johan Suneson.

En av de yngre konstnärerna, Mason 6 år, sitter vid ett av uteborden och målar på sina träbitar koncentrerat.
– Jag målar pinnar och som ska bli till ett träd. Grönt och blått är mina favoritfärger, konstaterar han.

Konstnären Johan Suneson och 6-åriga Enes fyller en sandgrop med gips.

Ett av konstverken som barnen på Norrboda förskola skapat.

Ett projekt som inspirerar pedagoger och barn

Förskollärare Åsa Persson arbetar med barngruppen Natur och kultur, som tillbringar mycket tid utomhus i skog och mark men också med att skapa konst.
– Det här projektet är jättekul och jätteinspirerande! Det fångar alla sinnen och skapar stunder för diskussioner. Vi har jobbat kreativt med massor av olika material och konstformer, men jag har aldrig tänkt att man kunde använda gips på det här sättet, säger hon.

Förhoppningen var från början att konstverken från projektet skulle kunna visas på en utställning i Kungsängens konsthall.

– Det skulle ha varit fantastiskt kul, men på grund av restriktionerna kring Covid-19 så har vi fått ställa in det, säger kulturassistent Amanda Norlander, som leder projektet med konst i förskolan.

FAKTA

Skapande Förskola är ett projekt som genomförs med stöd av pengar från Statens kulturråd, där syftet är att integrera konst och kultur i skolornas arbete.
I Upplands-Bro deltar konstnärerna Karin Lind, Marit Lindberg och Johan Suneson och förskolorna Artisten, Ekhammar, Kristallen, Norrboda, Rosenängen och Råby.

Läs mer om vårt kulturutbud i höst för förskolorna och anmäl dig som pedagog ifall du vill delta här(eller genom utvecklingsledaren på ditt förskoleområde):