Felaktig hantering av IP-adresser – tekniskt fel rättat

Sveriges Radio gjorde under februari en granskning av offentliga myndigheters och kommuners webbplatser kopplat till datasäkerhet. Granskningen visade att flera kommuner omedvetet delat IP-adresser från webbplatsen genom verktyget Google Analytics.

Verktyget Google Analytics används för att förbättra informationen på webbplatsen genom att bland annat visa hur många som besöker kommunens webbplats samt vilka sidor som är mest besökta.

På grund av ett programmeringsfel har IP-nummer kommit att delas med Google, något som aldrig varit avsikten. De uppgifter som lämnats vidare är så kallade IP-adresser. Uppgifter som rör personer har inte lämnats vidare. Leverantören har nu ordnat en säker lösning som kommunen använder sig av.

Upplands-Bro kommun vidtog genast åtgärder för att säkra att IP-adresser inte lämnas vidare. Kommunen har också lämnat in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten i syfte att få en opartisk utredning kring bristerna. Kommunen har stängt av tjänsten Google Analytics. Utredningen får visa om verktyget kan användas framöver eller ej.

 

Fråga oss via denna länk

 

 

 

information om Coronaviruset

Mer information om coronaviruset finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/corona