får betar på almarestäkets borgruin

Almarestäkets borg var en av de viktigaste försvarsanläggningarna i ett medeltida Sverige. Nu kommer får att beta på borgruinen. Det håller borta växtligheten och ruinen blir lättare att se och besöka.

Almarestäkets borg byggdes under 1100-tal och låg då centralt vid inloppet till en viktig farled till ärkebiskopssätet i Uppsala, numera Gamla Uppsala. Borgen var en av de viktigaste försvarsstrategiska borgarna under medeltid. Den var under största delen av tidsperioden i kyrkans händer, men blev under senmedeltiden ett fokus för maktkampen mellan kronan och kyrkan. 1518 raserades borgen av kronan för att aldrig byggas upp igen.

Det växer frodigt på platsen för borgen. Det allra bästa sättet att hålla undan växtligheten från att täcka borgruinen och för att kunna se rester av murar och valv än tydligare är att får betar på platsen. Får betar av gräs nära roten, vilket kommer att göra att borgruinen mera synlig.

Från mitten av juli har fina gutefår - en svensk lantras - börjat beta på borgruinen. Det går att gå över fårstängslet på två platser. Informationsskylten ska flyttas till en plats en plats utanför stängslet. Fårprojektet är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fårägare och markägare.

Åk gärna dit och besök fornlämningen och de fyrbenta fornvårdarna!

Gutefår som nyss börjat beta på platsen för borgruinen.