KONST(ainer)

Fri entré

Mån 20 Jun - Fre 08 Jul

Vid gamla Norrgrindens Förskola

Under sommaren uppförs en tillfällig offentlig gestaltning i form av ett skyddsnät/vindskydd invid aktivitetscontainern, som växer fram under en period på 3 veckor. Här får barn och unga möjlighet att delta i KONST(ainer), där konstnärliga aktiviteterna utgår från platsen och mötet med barn och invånare står i fokus tillsammans med koncept från konstnärens praktik!

På måndag den 20 smäller det! Kom och spontanskapa i AKTIVITETSCONTAINERN med UB Konst och konstärerna Tommy Mäkinen (VEGAN FLAVA) och Jenny Berntsson i konstprojketet KONST(ainer)!

I tre veckor (vardagar) är vi på plats mellan kl 12-18! (ej midsommarafton)
Alla barn och unga från 5 år och uppåt är välkomna! Även skapandesugna anhöriga är välkomna att vara med!
KONST(ainer) erbjuder workshopsstationer med måleri, teckning, stenciler, papper, lera, plaståtervinning, tyg osv.

Tommy Mäkinen

Tommy Mäkinen har lång erfarenhet av måleri och grafik med konstprojekt som letar sig bortom de traditionella utställningsrummen. I hans verk finns ett starkt engagemang i frågor som gäller ekologisk hållbarhet och individens rätt att agera i det offentliga rummet. Mäkinen jobbar även med konstpedagogik på Galleri Ung Konst i Sundbyberg och på Grafikskolan. Utbildning vid Kung. Konsthögskolan. http://www.tommymakinen.com

Jenny Berntsson

Jenny Berntsson har mångårig erfarenhet av skulptur, teckning och installation. Verken kommer ofta till genom deltagande konstprojekt som baseras på skapandeprocesser, tematiskt kring hållbarhetsfrågor, normer och kreativt flöde, ofta i relation till det offentliga rummet. Berntsson jobbar även som verksamhetsledare på Konstfrämjandet Västmanland, driver konstföreningar och har mångårig erfarenhet som ateljépedagog och konstnär på förskola. Utbildad vid Kung. Konsthögskolan. www.jennyberntsson.com

KONST(ainer) kan ses som en behållare eller spridare. En behållare som, genom socialt engagerade konstprocesser och workshops, samlar uttryck, åsikter och kreativitet som pågår på en plats. I KONST(ainer) kommunicerar vi genom konsten och skapar plats för uppföranden, ideér och handlingar som inte låter sig styras av marknadsorienterade spörsmål eller på förhand helt bestämda målbilder. Vi erbjuder och skapar plats, letar oss fram, genom den kreativa processen i ett både individbaserat och gemensamt skapande. Tillsammans skapar vi ett "skyddsnät" av konst = tillfälligt offentligt konstverk!

En bild på en gul container och text om evenemanget


Är du intresserad av mer information om BKK/UKK? Malia Jenny Berntsson på: ubkonst@gmail.com

UB Konst på Facebook

Minska smittspridningen

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset, vänligen visa hänsyn till dina medmänniskor och stanna hemma om du känner dig krasslig.
Upplands-Bro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och varierar antalet deltagare på varje evenemang för att kunna hålla avstånd i lokalen. Du behöver inte visa upp något vaccinationsbevis till våra evenemang om inget annat anges i evenemangstexten.

information om Coronaviruset

Mer information om coronaviruset finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/corona