Trivselundersökning 2022!


Mellan den 9 maj – 30 juni har du möjlighet att säga vad du tycker i Upplands-Bro kommuns trivselundersökning om kultur- och fritidsverksamheterna. Allt från badplatser, kulturskola, idrottsplatser till fritidsgårdar står i fokus. Tyck till!

Nu våras det för trivselfrågor!

Undersökningen rör frågor om trygghet, tillgänglighet och trivsel inom kommunens stora utbud av fritids- och kulturverksamheterna.

Undersökningens mål är att ta reda på hur du trivs och om du känner dig trygg i din närmiljö. Tillsammans kan vi nå dit och din medverkan är avgörande!
Besök länken här för att komma till undersökningen. 

Den tar bara några minuter att fylla i och hjälper oss att skapa ett Upplands-Bro där alla får ta plats!

Ungas egen undersökning!

Under samma period genomförs även denna ungdomsinriktade undersökning, Ung i Upplands-Bro 2022, för personer mellan 6–21 år.

Denna undersökning är speciellt anpassad för att ge ungas röster utrymme och vikt i frågor som specifikt rör dem. Tipsa gärna fler att göra undersökningen!

Du hittar Ung i Upplands-Bro 2022 genom att klicka på denna länk.