Läshörnan i Tibble stänger ner sin verksamhet

Efter tre år på Tibble Torg så stänger Tibble Läshörna för gott. Sista dagen blir den 14 december.

De senaste åren har intresset för Läshörnan dalat och alla inblandade än ense om att lägga ned verksamheten. Vi riktar ett stort tack till Ekhammars Veteraner, Tibble seniorklubb och Brf. Vinbärets volontärer för deras arbete och engagemang under åren.

Om du har svårt att ta dig till biblioteket i Kulturhuset eller Brohuset på grund av något funktionshinder, långvarig sjukdom eller ålder, så kan biblioteket hjälpa dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta biblioteket i Kulturhuset på telefon: 08-581 696 00 eller via epost: biblioteket@upplands-bro.se

<--sv-no-index-->