Trivsel-undersökningar 2023


Mellan den 9 maj – 30 juni har du möjlighet att säga vad du tycker i Upplands-Bro kommuns trivselundersökning om kultur- och fritidsverksamheterna. Allt från badplatser, kulturskola, idrottsplatser till fritidsgårdar står i fokus. Tyck till!

Nu våras det för trivselfrågor!

Undersökningen rör frågor om trygghet, tillgänglighet och trivsel inom kommunens stora utbud av fritids- och kulturverksamheterna.

Undersökningens mål är att ta reda på hur du trivs och om du känner dig trygg i din närmiljö. Tillsammans kan vi nå dit och din medverkan är avgörande!
Besök länken här för att komma till undersökningen. 

Den tar bara några minuter att fylla i och hjälper oss att skapa ett Upplands-Bro där alla får ta plats! Dessutom har du möjlighet att vinna biobiljetter, fribiljetter till våra konserter och föreställningar eller fritt inträde till simhallen!

Ungas egen undersökning!

Under samma period genomförs även denna ungdomsinriktade undersökning, Ung i Upplands-Bro 2023, för personer mellan 6–21 år.

Denna undersökning är speciellt anpassad för att ge ungas röster utrymme och vikt i frågor som specifikt rör dem. Tipsa gärna fler att göra undersökningen!
Även i denna undersökningen har den som svarar möjlighet att vinna biobiljetter, fribiljetter till våra konserter och föreställningar eller fritt inträde till simhallen!

Du hittar Ung i Upplands-Bro 2023 genom att klicka på denna länk.

Ett program med aktiviteter för earth hour veckan