I BRO: Föreläsning om Arkeologi omkring Brobäcken

En undersökt väglämning med förhistoriska anor.

12 mars besöker arkeologikonsult Cecilia Lindblom Brohuset och berättar om den arkeologiska utredning som gjordes av området kring Brobäcken inför anläggning av ett bostadsområde söder om Bro station.
Vid utredningen undersöktes en del av en äldre väg som går från området vid Bro kyrka vidare norrut över Brobäcken. Vägen var under järnålder en del av ett vägnät som knöt samman den dåvarande centralorten Husby med byar, gårdar och andra viktiga platser längre norrut i Uppland.

Mer information hittar du på: Föreläsning: Arkeologi omkring Brobäcken

Fri entré och varmt välkomna!