Musikprofil på gymnasiet

Musikprofilen är för dig som vill spela/sjunga mycket, men gå ett vanligt gymnasieprogram på Upplands-Brogymnasiet.

Du får möjlighet att ta lektioner på ditt instrument/sång och spela ensemble på skoltid.

Musikprofilen omfattar två kurser under 3 år: Instrument/Sång 1 samt Ensemble 1. Du kan också få möjlighet att göra ditt projektarbete i anslutning till musikinriktningen.

Musikprofilen är ett samarbete mellan Upplands-Brogymnasiet och Kulturskolan och all instrumental- och sångundervisning bedrivs av Kulturskolans lärare.

Om du vill börja hos oss, lämnar du in en anmälan, och blir sedan kallad till ett antagningsprov. För att bli antagen ska du ha goda spelfärdigheter på ditt instrument/sång.