Utställning: MEDIERANDE ARTEFAKTER # KROPPAR

Ons 18 Nov - Lör 12 Dec

Kulturhuset/ Konsthallen

Alla står i relation till varandra och till objekt genom vilka vi skapar relation till tidsrummet. Välkommen till Konsthallen och Ana Maria Almada de Alvarez.

Ana Maria Almada De Alvarez "MEDIERANDE ARTEFAKTER # KROPPAR"

Alla existerande kroppars gemensamma nämnare är att vara både livets producenter och produkter. Alla står i relation till varandra och till objekt genom vilka vi skapar relation till tidsrummet.

Utifrån den naturliga ordningen i kombination med olika förutsättningar, byggs singulariteter, grupper och kulturer. "De andra som inte är om jag inte finns, de andra som ger mig full existens" som den argentinske poeten Juan Helman beskrev det.

Utställningens koncept är tema "kroppar", som även blev tema för sommarprojektet med fritidsbarn ("Varje kropp har sitt språk") och i ett större perspektiv blir en förläggning av ett pågående projekt: "Medierande artefakter". Kroppar och kroppsproduktioner gestaltas i form av text, installation och objekt.

Ana Maria Almada De Alvarez
Bachelor in art of art history/Artist
Länk till AnaMarias webbsida

Utställningsperiod: 18/11-12/12
Konsthallen har samma öppettider som biblioteket: Öppettider
Varmt välkommen in!

Utställningen är producerad med stöd av Sverige konstföreningar.

En del i Barn-konsthall

Konstföreningen Samtidskonst i Bro genom konstnären och projektledaren Felice Hapetzeder experimenterar med format där konstnärer samarbetar med barn i sina verk. Konstnärerna i Barn-konsthall skapar ramverk i arbetet med barnen och resultatet blir konstverk på professionell nivå där barnens uttryck når ut till en publik utanför skolvärlden i konsthallen. Genom att barnens skapande blir synligt i offentligheten får de möjlighet att för omväxlings skull påverka; inte bara påverkas av omvärldens uttryck. Konstnärerna i sin tur får möjlighet att använda sig av barnens kreativitet som beståndsdelar i sina verk genom dessa kunskapsutbyten.
De pedagogiska vinster, där barnen mött konstnärer i arbetet, kommer på köpet.

Felice Hapetzeder"Broar är i sig en hoppfull symbol som sammanbinder åtskilda delar. Broar var också namnet på Samtidskonst i Bros sommarprojekt som var början på ett samarbete med konstnärerna och kommunen dit konstnärerna återkommer för att möta barn i Skapande skola samt utställningar i konsthallen där barnens arbete ingår. På så vis byggs broar mellan skolvärlden och konsthallen, mellan konstens, det offentliga rummets och skolans världar samt inte minst mellan barnen i Upplands-Bros tätorter Bro och Kungsängen."

Konstnärer som hittills är bekräftade utställare på Barn-konsthall är:
Johan Suneson, Ana Maria Almada De Alvarez, Marit Lindberg.

mer om SAMTIDSKONST I BRO

Samtidskonst i Bro sommaren 2020
Barn och konstnärer skapar konst tillsammans i Bro

Samtidskonst i Bro sommaren 2019
Samtidskonst i spännande projekt

Samtidskonst i Bro 2018
ByBeBo

Länk till Samtidskonst i Bro