Dansprojektet 2021 -utomhus

Tis 23 Feb, 09:30 - 13:40

Genomförs Utomhus

I dansprojektet får barnen medverka i dansverkstäder på temat ”hur känns det?”. En introduktion till dansen där vi både provar och tittar på rörelser och danssekvenser, samt vi arbetar med fokus på dansglädje, koordination, samarbete och tillit. Vi dansar var för sig och tillsammans i ett lustfyllt lärande. Dansverkstäderna ges utomhus på en plats nära förskolan.

Dansprojektet – Upplands-Bro-modellen
Gäller för barn födda 2016

23 feb-18 mars kl. 9.30-13.40


Om projektet:
Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande. Dessutom lockar dans fram känslor i kroppen. Detta är utgångspunkten i dansprojektet där dansimprovisation, att träna kroppsmedvetenhet, styrka och samspel är stående inslag. I dansprojektet får barnen dansa tillsammans med dansare från Ingrid Olterman Dans och föreställningen Friktion – Hur känns det? Dansprojektet avslutas med att barnen får uppleva föreställningen.

Till dansprojektet ingår en DIGITAL introduktionsträff och fortbildning för pedagoger.En inspirerande introduktion i dansen som uttryckssätt, för att ge större förståelse för vad som händer med barnen. Datum och tid: 18/2 kl. 08.30-10.00, digitalt via Teams.


Längd: 40 minuter per dansverkstad. Varje barn får ca 2 verkstäder.

Plats: Våren 2021 kommer alla dansverkstäderna ske utomhus. I samråd med de förskolor som anmäler sig, väljer vi en lämplig plats dit förskolan kan promenera.

Medverkande
Dansare Måns Erlandson, Oskar Frisk och Anna Ehnberg.

Läs mer om föreställningen här

Har du frågor kontakta Amanda Norlander.


Foto:Anders Lorentzon.

Fler datum

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • |  Kultur Upplands-Bro, Genomförs Utomhus

  Dansprojektet 2021 genomförs utomhus

 • Se alla datum