Ana María Almada De Álvarez: Corpus tensile

Lör 18 Sep - Lör 09 Okt

Kulturhuset/ Konsthallen

I utställningen möter betraktaren fotografi, installation och objekt. Välkommen till Konsthallen och möt Ana María Almada De Álvarez reflexion över kroppen.

OM Corpus tensile

Sommaren 2020 skapade Ana María en behållare för papper av storformat, bjöd in barn som ville att se sig i en spegel, sedan lägga sig på papperet och med hjälp av en kompis rita konturerna av den egna kroppen. Workshopen med barn inspirerade till utställningen som en reflexion över kroppen som hus.

Ana Marías tanke är att etik, estetik och politik bildar en odelbar enhet, och hon ställer sig frågor om vi kan spegla oss i andras kroppar, vilka kroppar som syns respektive osynliggörs och vilka kroppar som räknas.

Ana María skriver ”Konsten är för Derridá en restprodukt som går längre än det som betraktaren kan se med blotta ögat. Den konstnärliga blicken definierar subjektets och objektets position i samhället och kan därför bidra effektivt till inkludering av olika representationer.”

Om Ana María Almada De Álvarez
Ana María är boende i Upplands-Bro och har en Bachelor in art of art history/Artist.
Länk till Ana María webbsida

Vernissage: 18/9, kl. 12.30 med invigningstal av Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson. Vi tar gemensamt ansvar och sprider ut oss i och i anslutning till Konsthallen. Varmt välkomna!
Utställningsperiod: 18/9-9/10 2021
Konsthallen har samma öppettider som biblioteket: Öppettider
Varmt välkommen in!

Utställningen är producerad med stöd av Kultur Upplands-Bro och Sveriges konstföreningar.

En del i Barn-konsthall

Konstföreningen Samtidskonst i Bro experimenterar genom konstnären och projektledaren Felice Hapetzeder med ett format där konstnärer samarbetar med barn i sina verk. Konstnärerna i Barn-konsthall skapar ramverk i arbetet med barnen och resultatet blir konstverk på professionell nivå där barnens uttryck når ut till en publik utanför skolvärlden i konsthallen. Genom att barnens skapande blir synligt i offentligheten får de möjlighet att för omväxlings skull påverka; inte bara påverkas av omvärldens uttryck. Konstnärerna i sin tur får möjlighet att använda sig av barnens kreativitet som beståndsdelar i sina verk genom dessa kunskapsutbyten.
De pedagogiska vinster, där barnen mött konstnärer i arbetet, kommer på köpet.

Konstnärer som hittills är bekräftade utställare på Barn-konsthall är:
Johan Suneson, Marit Lindberg, Ana Maria Almada De Alvarez och Karin Lind.

 

 


 

mer om SAMTIDSKONST I BRO

Samtidskonst i Bro sommaren 2020
Barn och konstnärer skapar konst tillsammans i Bro

Samtidskonst i Bro sommaren 2019
Samtidskonst i spännande projekt

Samtidskonst i Bro 2018
ByBeBo

Länk till Samtidskonst i Bro

Minska smittspridningen

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset, vänligen visa hänsyn till dina medmänniskor och stanna hemma om du känner dig krasslig. Max 2 personer i Konsthallen samtidigt gäller under eget ansvar. Munskydd rekommenderas och handsprit finns tillgänglig på plats.

information om Coronaviruset

Mer information om coronaviruset finns på kommunens hemsida https://www.upplands-bro.se/corona