Dröm mitt bibliotek

Närbild på bokryggar i en bokhylla

Just nu pågår arbetet med att forma en ny biblioteksplan, som vi kallar Mitt Bibliotek. Den ska beskriva inriktning, fokusområden och vilken roll bibliotekets verksamheter ska ha de kommande fem åren i Upplands-Bro kommun.

Din röst är viktig, så vi vill gärna höra vad du tycker! Ta chansen att framföra dina åsikter genom att delta i enkäten!

TYCK TILL OM BIBLIOTEKET!

Vi vill höra dina drömmar, tankar och idéer om hur du tycker att biblioteket ska utvecklas. Klicka här för att delta i enkäten Dröm bibliotekets framtid. Om du använder din mobiltelefon kan du också använda QR-koden här bredvid för att delta.

If you need an english version, click here!

Tips! Ta på dig lurar och lyssna till några korta berättelser om vad biblioteket kan vara!

DET HÄR ÄR Mitt Bibliotek

I arbetet med att ta fram Mitt Bibliotek, Upplands-Bro Biblioteksplan 2024-2028, vill vi få in många röster från olika delar av samhället, allt från enskilda medborgare till föreningslivet, tjänstepersoner, kommunens samtliga kontor, chefer och politiken. Genom enkäter, djupintervjuer, dialogträffar och workshops lyfts frågan om bibliotekets riktning och roll i framtiden. Allt sammanställs sedan och tas med i arbetet när biblioteksplanen utformas.

Andra delar som vägs in när vi sammanställer biblioteksplanen är kommunens alla nämnders fokusområden, kommunens övergripande mål, regionala och nationella utvecklingsplaner, Agenda 2030 och relevanta forskningsunderlag.

Utifrån underlagen tas sedan mål och prioriteringar fram som kan utveckla Upplands-Bros biblioteksverksamhet under de kommande fem åren. Arbetsgruppen består av representanter från biblioteksverksamheten, chefer, utvecklare och tjänstepersoner från olika kontor. Efter att biblioteksplanen är beslutad i kommunfullmäktige under våren 2024 används den som utgångspunkt i de verksamhetsplaner som att tas fram till konkreta aktiviteter.

INSAMLING AV UNDERLAG

  • Under perioden 26 augusti-31 oktober sprids den kortare digitala enkäten Dröm bibliotekets framtid med uppmaning att dela sina drömmar och ge sin åsikt om Mitt bibliotek. Enkäten sprids här på webben (den blå länken ovan), i kommunens sociala medier, genom kommunens bilaga i lokaltidningen Mitti och såklart på kommunens två bibliotek i Bro och Kungsängen.

  • Den 26 aug på Kungsdagen i Kungsängens centrum mellan kl.11-15 möter Biblioteket invånarna genom att synliggöra att Mitt Bibliotek/ Biblioteksplanen är i full gång, berätta om processen, sprida enkäten och med att genomföra djupintervjuer med besökare om bibliotekets framtid.

  • Den 9 sept på Brodagen i Bro centrum mellan kl.11-15 möter Biblioteket invånarna genom att synliggöra att Mitt Bibliotek/Biblioteksplanen är i full gång, berätta om processen, sprida enkäten och med att genomföra djupintervjuer med besökare om bibliotekets framtid.

  • Den 15-30 september öppnas dialogplatsen Mitt bibliotek i Konsthallen där flyttar biblioteket ner viss verksamhet tillfälligt för att synliggöra och ha dialog med besökare. En hörna för reflektion, dialogmaterial med bilder och frågor och en film som rullar med några medborgarintervjuer kommer att fylla Konsthallen.
    Här bjuds också specifika grupper in för djupare dialoger med Biblioteket. Detta för att samla in ett brett underlag inför alalysen av framtidens bibliotek - Mitt Bibliotek.