Låneregler

Lånekort

Alla som har fyllt 6 år eller som går i förskoleklass kan få lånekort och det är gratis.

För att få ett lånekort måste du visa legitimation. När du skriver under kortet ingår du ett avtal med Upplands-Bro bibliotek om att följa bibliotekets låneregler. För barn som är under 16 år ska målsman skriva under ett förbindelsekort.

Lånekortet är personligt. För att kunna låna krävs att du har med dig ditt lånekort eller legitimation. Du är ansvarig för allt material som lånas på ditt kort och du är skyldig att anmäla till biblioteket om kortet kommer bort eller om du byter adress.

Förlorat kort ersätts mot uppvisande av legitimation.

PIN-kod

Till ditt lånekort kan du koppla en personlig PIN-kod. Med hjälp av den kan du bland annat låna om dina böcker på bibliotekets webbplats kultur.upplands-bro.se/bibliotek

Under ”mina sidor” kan du se alla dina uppgifter. PIN-kod får du på biblioteken.

Lånetid och omlån

Lånetiden är normalt 4 veckor.

För populär och efterfrågad media och för TV-spel, dvd, kurslitteratur och tidskrifter är lånetiden kortare. När du lånar får du ett kvitto med återlämningsdatum.

Du kan låna om media som inte är reserverad av någon annan låntagare.

Omlån kan göras på biblioteken, per telefon under våra öppettider eller via bibliotekets webbplats.

Video, DVD och TV-spel

För att låna video, DVD och TV-spel ska du ha fyllt 16 år.

Internet

För att alla ska trivas hos oss är det inte tillåtet att: uppsöka pornografiska, rasistiska eller andra stötande webbplatser. Det är inte tillåtet att utnyttja någon annans identitet eller lösenord. Biblioteket informerar polisen om misstänkt olaglig användning. Den som inte respekterar bibliotekets regler kan bli avstängd från datorerna.

Personalen bestämmer över användandet.

Förseningsavgifter

Det är gratis att låna, men en avgift tas ut om du lämnar tillbaka dina lån för sent.

Om du har en skuld på 75 kronor eller mer spärras ditt kort. Förseningsavgift tas inte ut på barn- och ungdomsböcker.

Barn och ungdomar som inte har fyllt 16 år är undantagna från förseningsavgifter.

Reservationer

Utlånad media kan reserveras. Du får ett meddelande så snart den reserverade titeln finns att hämta på biblioteket. Detsamma gäller för böcker som vi lånar in från andra bibliotek, så kallade fjärrlån.

Sekretess

Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan beställning lämnas inte ut enligt kap. 40, § 3 Sekretesslagen (SFS 2009: 400), till tredje part, (med undantag för bibliotekets underleverantörer av
bibliotekets vanliga tjänster, så som e-böcker, fjärrlån och olika databaser).

Uppgifter om dina lån raderas direkt vid återlämning, (utom vid lån av talböcker, e-böcker, fjärrlån och för användare av Boken kommer och Internet) och när eventuella avgifter betalats.

Låntagarens uppgifter raderas efter 3 år av inaktivitet, om inga krav förekommer. Biblioteket är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Ersättning

Skadad eller förkommen media

Skadad eller förkommen media ersätts av låntagaren eller av målsman till barn och ungdomar som inte har fyllt 16 år. Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka på Låntagarens uppspelningsutrustning.

 • Vuxenböcker 250 kronor
 • Barnböcker 150 kronor
 • Tidskrifter Angivet pris på tidskriften
 • Musik-CD 100 kronor
 • DVD 500 kronor
 • Spel 600 kronor

Förseningsavgifter

(OBS Maxavgiften är 75 kronor per återlämningstillfälle)

 • Böcker, ljudböcker, tidskrifter, CD, språkkurser 5 kronor/vecka
 • DVD, CD-ROM, TV-spel 5 kronor/dag

Övriga kostnader

 • Fjärrlån: 25 kronor
 • Kopior: 2 kronor / A4
 • Datorutskrift:
  • 2 kronor / A4,
  • 3 kronor / dubbel A4

Förslag och önskemål

Biblioteket är ditt! Du är välkommen att lämna förslag på inköp av böcker och andra medier. Dina förslag kan du lämna till personalen på biblioteket eller via bibliotekets webbplats.

INKÖPSPOLICY FÖR UPPLANDS-BRO BIBLIOTEK

Vid inköp av böcker och andra medier utgår vi ifrån:

 • De politiska målen för Upplands-Bro bibliotek
 • Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
 • Låntagarnas behov och efterfrågan

Vid inköp strävar vi efter att:

 • ha ett mediebestånd som allsidigt belyser samhällsfrågor.
 • ta hänsyn till aktualitet och till låntagarnas efterfrågan och inköpsförslag.
 • köpa in medier som våra användare aktivt efterfrågar och som inte spekulerar i våld, sexism, fördomar eller strider mot de mänskliga rättigheterna.
 • som alternativ till inköp låna litteratur och vissa andra medier från andra bibliotek (fjärrlån).
 • tillhandahålla digital information, t.ex. i databaser och på Internet samt medier i nya format, t.ex. e-böcker och talböcker.