Boplatser på en ö i Mälarhavet

Fri entré

Tor 23 Feb, 19:00 - 20:30

Florasalen, Bro

Vilka spår har de allra första Upplands-Bro-borna lämnat efter sig? Karin Beckman-Thoor berättar om de spännande arkeologiska utredningar som gjorts i Häradsskogen under de senaste åren och vi får höra vad utredningarna kan säga om landet som höjde sig ur havet 5000 f. Kr.

De första Upplands-Bro-borna.

Håbo häradsallmänning är ett vidsträckt skogsområde som tills helt nyligen var tomt på fornlämningar. En vit fläck på kartan.

Idag, efter de arkeologiska utredningar som utförts de senaste åren så ser det annorlunda ut. Fram träder en bild av ett nytt land som koloniserades från den stund marken höjde sig ur havet 5 000 f. Kr. Med tiden växte små kobbar samman till allt större öar och under yngre stenålder bosatte sig människor i området mer varaktigt.

Här i Häradsskogen möter vi de första Upplands-Bro-borna.

Karin Beckman-Thoor är arkeolog och driver sedan 2011 Kraka kulturmiljö, ett företag som arbetar med arkeologi och kulturmiljöanalyser. Karin har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska verksamhet under närmare 25 år. De arbeten som Kraka kulturmiljö utfört i Upplands-Bro kommun har framför allt handlat om arkeologiska utredningar, men också schaktövervakningar och nu senast en arkeologisk förundersökning.

Välkommen!

Bilder: Kraka kulturmiljö, SGU:s strandlinjedata.

Läs mer på kultur.upplands-bro.se