Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro
Om webbplatsen

Om webbplatsen

Ansvar för innehållet

Innehållsansvaret på sidorna är decentraliserat till respektive kontor och enhet.

Längst ned i högerspalten på alla sidor finns sidansvarig angiven. Klicka på namnet för att skicka synpunkter på sidinnehållet via ett formulär.

Teknisk information

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben/WCAG 2.0. Webbplatsen är byggd i publiceringsverktyget SiteVision.

Kontakt och personal

Upplands-Bro kommuns kundcenter kan ge dig information och vägledning, och utför även viss handläggning så som markupplåtelse, parkeringstillstånd, utredning färdtjänst, vårdnadsbidrag och vigsel. Du kan även lämna in din ansökan om ekonomiskt bistånd och få uppgift om när du får din utbetalning. Kundcenter hjälper dig även att fylla i blanketter och mycket mer.

Kontaktuppgifter till tjänstemän inom kommunen publiceras generellt sett inte på denna webbplats, med hänvisning till kundcenters funktion som kontaktväg in mot kommunen oavsett ärende.

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-08-22
Om webbplatsen