Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur
 

Rösaring

Vid Rösaring finns flera ovanliga fornlämningar. De visar att platsen använts för religiösa ceremonier, kanske under både brons- och järnålder.

Anledningen till att man valde denna plats var sannolikt det högt placerade läget som syntes på långt håll.

I Rösaring kan du se:

Husgrund och processionsväg
Arkeologerna har tolkat husgrunden som resterna av ett dödshus som har samband med processionsvägen.
Husgrunden är undersökt och daterad till 800-talet e Kr.
Du kan sedan följa processionsvägen som är 540 meter lång och 3 meter bred. Den är vikingatida eller äldre och kan ha använts vid speciella kultiska tillfällen.

Gravfält och labyrint
Vid vägens södra ände finns ett gravfält med gravhögar, gravrösen och flacka gravar av sten, så kallade stensättningar. De är från bronsålder och yngre järnålder. Det var nog människor med speciell status som fick sin begravning uppe på kultplatsen. Labyrinten som är 17 meter i diameter med 16 gångar har gett platsen Rösaring sitt namn.


Boplatslämningar
Här har man hittat skärvig sten i sotiga stenvallar. De var sannolikt avfallshögar som är typiska för bronsålderns boplatser.

Sandgravfältet
På gravfältet syns ca 70 gravar, troligen från järnåldern. I åkern nedanför och söder om gravfältet har arkeologer hittat spår efter en stor boplats från samma tid eller äldre.

Tibblegravfältet
På detta järnåldersgravfält finns närmare 140 synliga
gravar. Några gravar har undersökts och arkeologerna
hittade bland annat krukskärvor, järnnitar, en glaspärla samt kremerade skelettdelar från människa och hund.

  

Illustrationer: Charlotte Rinaldo

 

Följ oss

 
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

kultur på höstlovet

Serietecknarworkshop, cirkusskola, öppen konstverkstad eller en hel Harry Potterdag?

Här på höstlovet