Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Upphandling

Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har en antagen upphandlingspolicy som beskriver hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bedrivas.

Om upphandling

Kommunens upphandlingar genomförs i huvudsak i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar i stort sett all offentlig upphandling, vilket innebär att kommuner, landsting, statliga myndigheter m fl skall följa lagen vid anskaffning, köp, leasing m m av varor, tjänster och entreprenader.

Kommunen har även beslutat om att lag om valfrihetssystem (LOV) ska gälla för vissa tjänster; Hemtjänst, Ledsagare, Avlösare.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om valfrihetssystemet.

Annonserade upphandlingar

Kommunen använder av sig e-Avrop för att annonsera upphandlingar.

Emellanåt samarbetar kommunen med andra upphandlande myndigheter och inköpcentraler. Vid större gemensamma upphandlingar ansluter sig kommunen ofta till SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar.

EU-upphandlingar ska även annonseras i Tenders Electronic Daily (TED). Kommunen annonserar EU-upphandlingar via e-Avrop som därigenom visas på kommunens annonsplats.

För att se pågående upphandlingar se länk till höger i menyn.

Upphandlingar av kommunens bolag

Upphandlingar som görs av kommunens bolag annonseras genom deras försorg. För mer information bolagens upphandlingar kontakta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohuslänk till annan webbplats.

Kontaktpersoner upphandling

Vi som arbetar med kommunens upphandlingar ska på bästa sätt hjälpa dig med information och frågor om upphandlingsområdet.

Kontakta gärna:

Stefan Ejderfjäll, tel. 08-581 691 24

Glenn Hansson, tel. 08-581 695 87


Pågående upphandlingar

Kommunens annonser i E-Avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKL Kommentus Inköpscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tenders Electronic Dailylänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-05-02