Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Arbetsmarknadsstatistik januari 2017

Bild föreställande statistikdokument

Arbetslösheten i Upplands-Bro kommun är svagt minskande och antalet inskrivna arbetslösa personer uppgick i januari till 508 personer.

Arbetslösheten i Upplands-Bro kommun är fortsatt svagt minskande. Antalet inskrivna arbetslösa personer uppgick till 508 personer, vilket är en minskning med 16 personer sedan motsvarande period föregående år och ger en öppen arbetslöshet på 3,2 procent. Det totala obalanstalet uppgick till 814 personer, eller 5,1 procent. Andelen är något högre än den i Stockholms län (4,8) men lägre än Riket som helhet (6,1). Den könsmässiga fördelningen bland de inskrivna är 415 män och 399 kvinnor.

Bland utrikes födda har den öppna arbetslösheten ökat något till 318 personer och totalt befinner sig 492 personer, 10,4 procent i arbetslöshet eller åtgärder. Det är något lägre än Stockholms län (10,6) och betydligt lägre än Riket (16,2).

Av kommunens ungdomar befann sig 52 i öppen arbetslöshet och ytterligare 48 i åtgärder, vilket är en minskning från föregående period med åtta personer och motsvarar ett obalanstal på 7,1 procent. En nivå som är något högre än Stockholms län (6,6) men lägre än Riket (11,3).

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-06