Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Näringslivsfrukost med Ylva Johansson (S)

Ylva Johansson (S) vid näringslivsfrukost 1 december 2016

Den socialdemokratiska etablerings- och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson presenterade regeringens politik på arbetsmarknadsområdet vid näringslivsfrukost på Bro Park den 1 december.

Ett 60-tal företagare, politiker och tjänstemän samlades den 1 december på galoppanläggningen Bro Park för att lyssna och ställa frågor till etablerings- och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande, vid näringslivsfrukost 1 december 2016

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) hälsade deltagarna välkomna och lämnade därefter över ordet till Ylva Johansson.

Ylva Johansson inledde sin presentation genom att ge en nulägesbild av den svenska ekonomin och arbetsmarknaden.

- Det är väldigt stort tryck i den svenska ekonomin och därmed också på den svenska arbetsmarknaden. Det betyder också att vi har en situation där väldigt många får jobb. Man kan säga att nästan alla som inte har några svårigheter att få jobb, jobbar redan. Det betyder också att när man rekryterar så får man sällan tag i dem man behöver. Det känner ni säkert till?

- Vi har 120 000 – 130 000 lediga jobb, enormt mycket. Och av dem är det kanske 70 000 som inte tillsätts, förstår ni? Det här är allvarligt. Det betyder att den prognos man nu gör för nästa år så kommer tillväxten att hämmas av att arbetsgivare inte får tag på rätt personer. Man kanske därför måste tacka nej till en order eller senarelägga ett projekt. Och det är väldigt synd.

Vidare berättade Ylva Johansson att Arbetsförmedlingen har fått ett nytt arbetssätt, där mer fokus riktas mot arbetsgivarna.

- Vi ställer nu om Arbetsförmedlingen radikalt, för att arbeta på ett helt annat sätt än tidigare. Tidigare skulle Arbetsförmedlingen arbeta med dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Nu ställer vi om för att arbeta mer mot arbetsgivare. För att om någon ska få jobb måste man förstå arbetsgivarna. Till syvende och sist är det ändå arbetsgivaren som ska anställa. Och det är självklart fortsatt så att de som står längre från arbetsmarknaden ska får ett större stöd än de som står närmre arbetsmarknaden.

Ylva Johansson beskrev även flyktingsituationen i Sverige efter det stora mottagningsåret 2016.

- Förra året kom det 163 000 asylsökande till Sverige. Inget OECD-land har någonsin i historien tagit emot fler flyktingar än Sverige. Det är en helt enorm insats. Det är förstås en ohållbar nivå, som den inte kan ligga på. Och jag vet inte hur ni kände förra hösten? Man det hände två saker som förändrade oss på många sätt. En var att det kom så väldigt många på en gång till Sverige. Och av de 163 000 så var 70 000 barn och ungdomar. Det andra som hände var den lilla killen, Alan Kurdi, minns ni det? Min känsla var att det hände något med Sverige. Jag tror att många kände att det här är en fråga som inte bara berör andra, den berör också mig. Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Jättemånga människor började engagera sig ideellt.

Efter presentationen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor till ministern.

Därefter presenterade Camilla Janson kommunbudgeten för 2017. Enligt Camilla blir 2017 ett bra år med bland annat ett extra tillskott till nämnderna på 113 mkr och en pris- och löneuppräkning med 2 %.

Johan Boström, enhetschef arbetsmarknad och daglig verksamhet

Frukosten avrundades av kommunens arbetsmarknadschef Johan Boström som betonade vikten av samarbetet mellan kommunen och det privata/lokala näringslivet i Upplands-Bro.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-12-02