Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hållbarhet och framtidsfokus på näringslivsfrukost

Illustration av FN:s klimatmål

E.ON och Ragn-Sells presenterade sina respektive framtidsvisioner inom hållbarhet vid näringslivsfrukosten på Sätra Gård den 3 november.

Ett sextiotal Upplands-Broföretagare, politiker och tjänstemän samlades på Ragn-Sells konferensanläggning Sätra Gård i Bro för att ta del av framtidens socialt och ekologiskt hållbara energilösningar.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) och näringslivsutvecklare Marcus Nybom

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) och näringslivsutvecklare Marcus Nybom hälsade deltagarna välkomna och lämnade därefter över ordet till Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells

Pär Larshans berättade om Ragn-Sells framtidsfokus inom hållbarhet och hur små och stora företag kan bli vinnare inom områdena social och ekologisk hållbarhet.

Ragn-Sells verksamhet består i synnerhet av insamling, behandling, återvinning, sanering och slutligt omhändertagande av hushållsavfall, verksamhetsavfall, farligt avfall och förorenade jordar. Företaget arbetar även aktivt med de svenska miljömålen.

Lars Nilsson, projektledare E.ON

Lars Nilsson är projektledare på E.ON och berättade om företagets planer för den tilltänkta fjärrvärmeledning som kommer att dras från den planerade kraftvärmeanläggningen i Högbytorp till Säbyverket i grannkommunen Järfälla.

Efter årsskiftet kommer E.ON få besked från moderbolaget i Tyskland om processen kan fortskrida enligt plan. Därefter inleds ett omfattande gräv- och installationsarbete. Målsättningen är att anläggningen och fjärrvärmesystemet ska vara i drift i slutet av 2019.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-11-03