Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Konkurrenskraftiga företag i Upplands-Bro

Bild: Magnus Johansson från Bisnode presenterade en analys om näringslivet i Upplands-Bro.

Foto: Ulf Rask

Företagen i kommunen är i genomsnitt mer välmående och lönsamma än i Riket. För att tydligare få svar på vilka branscher som är dominerande och var tillväxten i det lokala näringslivet är som högst har Upplands-Bro kommun beställt en näringslivsanalys för att besvara frågan.

På näringslivslunchen den 26 april presenterade Magnus Johansson från företaget Bisnode rapporten för ett 70-tal företagare i Kungsängen.

I analysen har Bisnode tittat på perioden från och med 2009 till och med 2014, då det alltid är bra att se över en längre period för att få en tydlig bild av utvecklingen. 2014 är dessutom de senaste åren som det finns klara bokslut att ta del av.

Syftet med analysen är bland annat att dokumentera tillväxt och konkurrenskraft, skapa underlag för en aktiv handlingsplan för näringslivsarbetet i kommunen och stödja näringslivets utveckling.

När Magnus Johansson presenterar analysen visas tydligt att företagen i kommunen haft en god konkurrenskraft och utveckling alla åren som ingår i analysen.

Den bransch som i dag har flest anställda är logistik och transport, där bland annat Coop-lagret ingår. Men även utan Coop är den branschen stor. Flest företag finns inom bygg och företagstjänster.

– Det är en bra utveckling och konkurrenskraft för alla branscher utom för besöksnäring, partihandel och elektronik där det är lite sämre, berättar Magnus Johansson.

Utmärkande för analysen är att det i Upplands-Bro finns ett stort antal unga företag som snabbt nått hög konkurrenskraft

– Nya företag står för en stor del av näringslivet i Upplands-Bro kommun jämfört med hur det är i riket, fortsätter Magnus.

Den största tillväxten av anställda sker i tillverkningsindustrin. Det är också tillverkningsindustrin som är den dominerande verksamheten i kommunen. Något som får Magnus Johansson att dra slutsatsen att sektorerna företagsstöd och ortstjänster har potential att växa.

Rådet från Johansson till kommunen är:

  • Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställda.
  • Fortsatt nära samarbete med de stora arbetsgivarna.
  • Stimulera nyföretagande samt identifiera och minimera eventuella hinder för etablering.
  • Undanröj eventuella tillväxthinder för tjänstenäringar, både de som skapar ”enklare jobb” och de som skapar mer kunskapsintensiva jobb.

I sin inledning ställde Magnus Johansson frågan om kommunens vision, kommunen som ger plats, stämmer. Han konstaterade slutligen att så är det. I Upplands-Bro kommun finns det plats och möjlighet till etablering och tillväxt.

Bild på Lars Wikström, stabschef på Livgardet.

Foto: Ulf Rask

När så många företagare var samlade passade Livgardets Lars Wikström på att marknadsföra det öppet hus som ska arrangeras den 3 september, dit företagen hälsas välkomna då försvaret ser många fördelar med att ha bra kontakt med näringslivet.

Bild Nina Rönnberg, som presenterar kommande Kungsfesten den 21 maj.

Foto: Ulf Rask

Nina Rönnberg, Upplands-Bro kommun, informerade om Kungsfesten den 21 maj. Där har företagen möjlighet att synas som utställare, sponsor eller besökare.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-27