Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Välbesökt näringslivsfrukost på Bro Hof Slott

Publik Bro Hof Slott

Foto: Caroline Falkengren

Närmare sjuttio deltagare samlades under onsdagen på Bro Hof Slott för vårsäsongens sista näringslivsfrukost. På agendan stod en ekonomisk utblick, en aktuell mätning av kommunens företagsklimat och en presentation av Almi Företagspartner.

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun

Foto: Caroline Falkengren

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, hälsade deltagarna välkomna. Camilla berättade att Karl-Erik Lindholm, tidigare kommundirektör i Upplands-Bro, slutade förra veckan efter ett flertal diskussioner under våren mellan Karl-Erik och den styrande koalitionen. Maria Johansson, ekonomichef på Upplands-Bro kommun, är tillförordnad kommundirektör. En grupp är tillsatt för att arbeta med rekryteringen av en ny kommundirektör.

Magnus Hedman, VD Sparbanken i Enköping

Foto: Caroline Falkengren

Göran Hedman, VD på Sparbanken i Enköping, presenterade en ekonomisk utblick på regional, nationell och global nivå.

Göran presenterade i korthet Sparbanken i Enköpings verksamhet och gav därefter en övergripande sammanfattning av den globala och nationella ekonomin:

- Det här är ett år där vi har definierat situationen när det gäller ekonomin som en spirande vår, men det finns perioder av nattfrost. Så tycker jag man kan beskriva läget globalt och jag tycker också man kan beskriva det så när det gäller den svenska ekonomin.

I den europeiska ekonomin är Tyskland fortfarande en stark ekonomisk motor enligt Göran:

- Tyskland är som vanligt loket i den europeiska ekonomin men även andra länder som till exempel Spanien kommer nu att bidra på uppsidan när det gäller europeisk tillväxt.

Mathias Forsberg, näringslivschef, Upplands-Bro kommun

Foto: Caroline Falkengren

Mathias Forsberg, näringslivschef Upplands-Bro kommun, presenterade resultatet av Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i kommunen. Mathias konstaterade att kommunen har etablerat sig på en hög nivå men sjunker i några utvärderade områden som exempelvis dialogen mellan företag och kommunledning. Goda nyheter är att de kommunala tjänstemännens attityder till företagande har utvecklats positivt sedan den senaste mätningen. Inom området har flera aktiviteter genomförts de senaste åren för att bland annat förbättra bemötandet mellan tjänstmän och företagare.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen betygssätt på skalan 1-6. Resultatet för Upplands-Bro blev 3,61, vilket innebär att kommunens resultat är betydligt högre än rikssnittet.

Almi-föreläsare

Foto: Caroline Falkengren

Maria Widoff och Magnus Källström, finansieringsrådgivare på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, berättade om Almis verksamhet och deras olika finansieringsalternativ.

Maria och Magnus berättade att det finns ett antal olika lånealternativ. Ett av dessa är mikrolån, som är bra vid mindre kapitalbehov och start av företag. Vidare finns ett så kallat innovationslån, som kan användas för innovationsprojekt i tidiga faser. För företagare som satsar på internationella marknader finns ett särskilt exportlån att söka.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-06-04