Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Välbesökt näringslivsfrukost i Kulturhuset

Nina Rönnberg, Mattias Kranz och Lena Malmsten-Bäverstam

Foto: Caroline Falkengren

Ett 70-tal deltagare samlades under fredagsmorgonen i Kulturhuset för årets första näringslivsfrukost. Elisabeth Mårell och David Lanthén från kommunens plan- och exploateringsavdelning presenterade pågående byggnationer och utvecklingsprojekt i tätorter, verksamhetsområden och på landsbygden.

Camilla Janson och Marcus Nybom

Foto: Caroline Falkengren

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun och Marcus Nybom, näringslivsutvecklare på Upplands-Bro kommun, hälsade deltagarna välkomna.

Elisabeth Mårell

Foto: Caroline Falkengren

Elisabeth Mårell, landskapsarkitekt på Upplands-Bro kommun, presenterade det pågående arbetet med att ta fram en översiktsplan för landsbygden. Elisabeth redogjorde för två scenarier för den framtida utvecklingen av landsbygden: ”Kluster” respektive ”Spridd”. Kluster är huvudalternativet, där utvecklingen koncentreras till ett antal kluster på landsbygden. Kluster utgörs av sammanhängande områden med befintliga bebyggelsepunkter, där viss tillgång till kollektivtrafik finns. Det andra scenariot, spridd utveckling, är ett slags nollalternativ med en mer diffus bebyggelseutveckling.

Avslutningsvis berättade Elisabeth om Lokalt Ledd Utveckling genom Leader-metoden. Lokalt Ledd Utveckling är en del av landsbygdsprogrammet som fördelar medel till lokala och regionala projekt som gynnar landsbygden.

David Lanthén

Foto: Caroline Falkengren

David Lanthén, plan- och exploateringschef på Upplands-Bro kommun, presenterade pågående plan- och exploateringsprojekt. En illustration över Trädgårdsstaden i Bro, där ca 900 bostäder kommer att byggas, visades för deltagarna. Vidare presenterade David tre företag som kommer att etableras i Brunna under 2015 och 2016. De tre företagen är Ramirent AB, SMD Logistics AB och Svenskt Kosttillskott AB.

Per-Erik Eriksson

Foto: Caroline Falkengren

Per-Erik Eriksson, Agaton Communications, presenterade projektet ”Advisory Board för ensamkommande flyktingungdomar". Målet med projektet är att bygga en plattform inom kommunen, där kommunledning, tillsammans med näringslivsenheten, socialförvaltningen och det lokala näringslivet, gemensamt tar sig an de utmaningar och möjligheter som finns.  Målet är att ge ensamkommande barn, ungdomar och andra nyanlända goda förutsättningar till ett bra liv.

Åsa Attersjö

Foto: Caroline Falkengren

Åsa Attersjö, bildlärare på Ekhammarskolan, berättade hur skolan arbetar för att stärka kopplingen med det lokala näringslivet. Målet är att utveckla en framtidstro för skolans elever och att låta eleverna möta olika yrkesgrupper. Vidare tränar skolan eleverna att bli mer aktiva i gymnasievalet och att försöka bryta olika normer om yrken. Åsa avslutade presentationen med en uppmaning till företagen att kontakta henne för att erbjuda inspiration och praktikplatser för skolans elever.

Nina Rönnberg, Mattias Kranz och Lena Malmsten-Bäverstam.

Foto: Caroline Falkengren

Nina Rönnberg, Maxim Event, Mattias Kranz, ordförande i Företagarna Upplands-Bro och Lena Malmsten-Bäverstam, ordförande i Damernas Företagsbyrå, avslutade frukosten med att presentera de nominerade inför årets upplaga av Upplands-Brogalan.

En presentation av de nominerade finns på Upplands-Brogalans hemsidalänk till annan webbplats

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-02-09