Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Upplands-Bro startar företagslots

Glad kvinna

Foto: Marco Gustafsson

Den 10 november sjösätts kommunens nya företagslots. Lotsen ska vägleda företagare genom de olika kommunala verksamheterna, målet är att förenkla kommunikationen mellan tjänstemän och företagare och skapa en helhetsförståelse kring företagsärenden.

Företagslotsen består av tjänstemän från olika kommunala kontor och uppdraget är att vägleda företagare genom olika myndighetsområden. Utgångspunkten är att undersöka vilka möjligheter det finns att förverkliga företagarens idéer utifrån gällande lagar och regler. Ett krav för att en förfrågan ska bli ett lotsärende är att den berör minst två myndighetsområden.

– Det är inget revolutionerande som vi gör nu. Fokus är att utgå från företagen och deras idéer istället för vad man får och inte får göra enligt lagrummet. Vi skruvar bara till allt, sätter företagaren i fokus, hjälper till så att ärendet hamnar rätt och underlättar kontakten mellan företagaren och oss. Då räknar vi med att den positiva känsla, som vi möter redan i dag, också kommer att öka, berättar Mathias Forsberg, näringslivschef på kommunen.

– Vi tar nu ytterligare ett steg mot målet ”en väg in” när det gäller företagsäreden. Nu kan processen bli tydligare och risken att hamna fel i den kommunala organisationen minskar. Företagslotsfunktionen är även värdefull för den kommuninterna samordningen, säger Marcus Nybom, näringslivsutvecklare som inledningsvis kommer att samordna företagslotsen.

Mer om lotsfunktionen finns att läsa under Företagslots

Träffar 2014

Företagslotsen sammanträder kl. 13.00 – 16.00 följande datum:

  • 10 november
  • 24 nobember
  • 8 december
  • 22 december

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-10-30