Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Lokalt Ledd Utveckling i Upplands-Bro

I september antog en enhällig kommunstyrelse en avsiktsförklaring om att Upplands-Bro de kommande sex åren ska arbeta med Lokalt Ledd Utveckling genom Leader-metoden. Genom medlemskap i föreningen Leader Norra Mälarstranden, där kommunerna Hallstahammar, Västerås, Enköping och Håbo ingår, påbörjas nu ett gemensamt strategiarbete. Redan nästa sommar kan de första projekten starta.

Leader är en metod för att stärka landsbygdens ekonomi genom samverkansåtgärder. Metoden har funnits länge inom EU och är unik då den skapar ett tydligt underifrånperspektiv då initiativen till projekt kommer från lokala föreningar på landsbygden. Den övergripande visionen är att ”främja entreprenörskap för en ekonomisk-, ekologisk- och socialt hållbar utveckling av landsbygden”. Nu blir alltså Upplands-Bro kommun medlem i föreningen Leader Norra Mälarstranden och har för avsikt att arbeta med Leader-metoden till år 2020. 

– Jag ser arbetet med Lokalt Ledd Utveckling som ett värdefullt inslag i den fortsatta processen av kommunens landsbygdsutveckling. Att metoden bygger på ett tydligt underifrånperspektiv där idéer och initiativ kommer från lokala föreningar och organisationer är viktigt för delaktigheten. Nu kan alla delta i landsbygdsutvecklingen och tillsammans skapa något riktigt bra, säger Karl-Erik Lindholm, kommundirektör på Upplands-Bro kommun.

Leader-metoden bygger på samarbete mellan olika aktörer och sektorer beroende av lokala initiativ och förutsättningar. Arbetet organiseras genom ett kansli och styrs genom representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Representanter från de tre sektorerna i respektive kommun ingår i en styrelse som kallas ”Lokal Aktions Grupp” (LAG), som beslutar om projektmedel. Alla initiativ och idéer som syftar till att utveckla landsbygden är välkomna och under sommaren 2015 kommer kansliet för Leader Norra Mälarstranden ta emot de första projektansökningarna.

– Jag ser fram emot en mängd spännande projekt som kan utveckla och stärka landsbygden genom Leader-metoden. Min förhoppning är att projekten kommer att leda till en utvecklad besöksnäring och att tillgängligheten på landsbygden förbättras. Redan nu finns ett antal förslag och idéer om framtida projekt, säger Marcus Nybom, näringslivsutvecklare på Upplands-Bro kommun.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-09-30