Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Lisa Edwards (C) och Camilla Janson (S) blev Upplands-Bros företagsvänligaste politiker

 Camilla Janson (S) och Lisa Edwards (C).

Foto: Sara Eklind

Lisa Edwards (C) och Camilla Janson (S) fick ta emot diplom och blommor som årets företagsvänligaste politiker när Företagarna i tisdags bjöd in till näringslivs- och politikerfrukost på Bro Hof.

Företagarnas regionschef, Emma Tonnes, inledde frukosten och hälsade deltagarna välkomna med en kort presentation av Företagarnas verksamhet och mål. Därefter var det dags för den första av dagens två huvudpunkter – prisutdelningen. Emma berättade att den enskilt viktigaste parametern som låg till grund för pristutnämningen var en enkät, som hade skickats ut till samtliga kommunpolitiker, med frågor om näringsliv och företagare. Även politikernas aktivitet på internet har undersökts och dessutom har den lokala styrelsen i Företagarna Upplands-Bro tillfrågats om hur respektive lokalpolitiker arbetar med företagarfrågor. Vinnarna blev, från majoriteten, Lisa Edwards (C), och, från oppositionen, Camilla Janson (S).

Emma Tonnes beskrev Lisa Edwards (C), som är ny inom politiken och sedan lång tid driver eget företag, som en politiker som understryker vikten av att den allmänna samhällsservicen i kommunen ska fungera bra.

– Just detta, att en företagare ska kunna koncentrera sig på att vara företagare är en stark anledning till att Lisa Edwards tilldelas priset, sa Emma Tonnes.

Camilla Janson (S) beskrevs av Emma Tonnes som en politiker som ofta närvarar vid det lokala Näringslivsrådet, kommunens företagarfrukostar och andra näringslivsarrangemang.

– Camilla Janson är även positivt inställd till att dela upp upphandlingar och har en vilja att skapa en databas där lokala företagare kan se vad som är på gång i kommunen.

Efter pristutdelningen var det dags för politikerutfrågningen. På scenen stod Irène Seth (M), Yvonne Stein (FP), Janne Stefansson (KD), Lisa Edwards (C), Camilla Janson (S) och Anna Norberg (MP). Utfrågningen inleddes med frågor angående vinster i välfärden samt synen på kollektivavtal ”eller liknande”. Samtliga politiker var relativt samstämmiga i de två frågorna och ”debatten” var till stor del en renodlad utfrågning mellan moderatorn Emma Tonnes och respektive politiker. Flera av politikerna, inte minst Janne Stefansson, menade att debatten om vinster i välfärden, i synnerhet i media, varit alltför onyanserad. Stefansson menade att debatten i media överskuggas av ett fåtal storföretag som misskött sig när det gäller stora vinstuttag i lågskatteländer.

Utfrågningen avslutades med att varje politiker fick möjlighet att formulera ett viktigt utvecklingsområde för Upplands-Bro kommun. Förslagen handlade i synnerhet om vikten av att arbeta tillsammans, för att stärka kommunens attraktionskraft för såväl dagens som framtida medborgare och arbetande i kommunen.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-04-30