Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Välbesökt näringslivsfrukost på Bro Hof slott

Välbesökt frukost

Foto: Caroline Falkengren

Runt 80 personer deltog under morgonens näringslivsfrukost på Bro Hof slott där konjunkturbarometern, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och företagsklimatet i kommunen presenterades.

Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande

Foto: Caroline Falkengren

Irène Seth (M), Kommunstyrelsens ordförande, inledde frukosten och hälsade alla välkomna.

– Mattias Kranz, som är ordförande i Företagarna, kommer senare att berätta om resultatet av deras undersökning av företagsklimatet i kommunen. Det är ett bra resultat och vi är stolta, men absolut inte nöjda, berättade hon innan hon lämnade över ordet till morgonens förste talare.

Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

Foto: Caroline Falkengren

Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare, presenterade det ekonomiska läget i Stockholmsregionen genom Stockholmsbarometern. Den bygger på data från Konjunkturinstitutet och är en konjunkturindikator för näringslivet i Stockholms län.

Han hann berätta att siffrorna pekar uppåt för senaste kvartalet innan han insåg att det inte var rätt siffror i presentationen.

– Det har aldrig hänt mig förr men det är förra kvartalets siffor jag står och visar. Har vi något internet här?

Mathias Forsberg, näringslivschef på Upplands-Bro, gick för att ta reda på om det fanns något nätverk på slottet.

– Det finns inget wifi här, här spelar man golf, man surfar inte, meddelade han när han kom tillbaka, något som orsakade stor munterhet bland de församlade.

Johan Treschow lyckades hålla sitt föredrag ändå, utan de senaste siffrorna och avslutade med de tre viktigaste slutsatserna:

– Konjunkturen stärks för andra kvartalet i följd. Antalet anställda fortsätter att minska men förväntas vända och försiktigt öka under nästa kvartal. Slutligen har byggindustin stora problem i regionen medan konsultbranschen och handeln stärks.

Magnus Bromark

Foto: Caroline Falkengren

Magnus Bromark, affärsutvecklingsansvarig vid Sparbanken, berättade om höstens kommande arbete med Unga Jobb där banken, tillsammans med Upplands-Bro och grannkommunerna, hoppas hitta företag som kan hjälpa ungdomar med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi har bestämt oss för att göra något åt arbetslösheten bland unga och vi hoppas att ni kan vara med.

Mattias Kranz, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro

Foto: Caroline Falkengren

Näste talare var Mattias Kranz, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro. Han presenterade en enkät riktad till medlemsföretagen i kommunen och redogjorde för företagens upplevelse av det lokala företagsklimatet.

– Det är för få svarande för att det ska vara statistiskt säkerställt men det kan ge en fingervisning om vad företagen i Upplands-Bro tycker om företagsklimatet här.

Jenny Herin, nyvald ordförande i Damernas företagsbyrå

Foto: Caroline Falkengren

Avslutningsvis överlät näringslivschef Mathias Forsberg ordet till Jenny Herin, Damernas företagsbyrås nyvalda ordförande, som berättade vad nätverket jobbar med för frågor och vilket stöd kvinnliga företagare kan få därigenom.

– Även som man kan man vara med, som stödmedlem, avslutade hon sin korta presentation.

Smörgåsar

Foto: Caroline Falkengren

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-08-30