Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

LOV-utförare

Bild: Kvinna hos frisör

Foto: A Simaje

Bli LOV-leverantör i Upplands-Bro

Vill ditt företag utföra hemtjänst SoL, avlösarservice LSS eller ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun? LOV, lagen om valfrihetssystem, ger privata företag möjlighet att bli leverantör av tjänsterna och här hittar du information om hur du går till väga för att bli godkänd.

LOV innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som leverantör av tjänster som tidigare enbart utförts av kommunen. Det handlar om avlösarservice, ledsagarservice LSS (lagen om särskilt stöd) och hemtjänst SoL (Socialtjänstlagen). Både små, stora och nya företag kan bli godkända som leverantörer och den enskilde individen får möjlighet att välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra de insatser som beviljats. Kommunen godkänner leverantörer enligt en fastslagen kravspecifikation för att säkerställa en god kvalitet på omsorgen. Det är biståndshandläggarna i kommunen som beviljar om en brukare ska få avlösarservice, ledsagarservice och hemtjänst.

Avlösarservice och ledsagarservice LSS

Den som fortlöpande ger stöd och service i hemmet till en familjemedlem med funktionsnedsättning kan få hjälp genom att en avlösare tar hand om omsorgen. Det kan ske regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Den som behöver stöd för att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter kan få ledsagarservice.

Hemtjänst SoL

Hemtjänst är till för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna bo kvar hemma. Hemtjänst är individuellt utformad och kan bestå av personlig omsorg och/eller serviceinsatser i hemmet.

Hur blir jag leverantör?

För att bli leverantör i Upplands-Bro kommun krävs det att företaget lämnar in en ansökan enligt det förfrågningsunderlag som antagits av Socialnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och riktlinjer som leverantören måste uppfylla. Kommunen granskar ansökan och beslutar om företaget ska godkännas som leverantör. Det yttersta ansvaret för att avtal och regler följs av de godkända utförarna vilar på kommunen. Leverantörerna följs upp och kontrolleras regelbundet.

Var hittar jag ansökan?

Förfrågningsunderlaget finns publicerat på Kammarkollegiets webbplats, Valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se), men även på  E-avrop   (www.e-avrop.comlänk till annan webbplats) där ansökan lämnas. Alla kommuner och landsting som inför kundval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste annonsera på Valfrihetswebben där alla annonser i Sverige finns samlade. Leverantörer av tjänster till kommuner och landsting ska kunna hitta samtliga tjänster som efterfrågas i landet. Vem som helst kan se annonserna och se vilka krav kommun eller landsting ställer på utförarna. Ansökningar kan lämnas in när som helst och leverantörer utvärderas löpande.

Länkar

www.valfrihetswebben.selänk till annan webbplats

www.e-avrop.comlänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-12-02