Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Asunnon sopeuttaminen

Asunnon sopeuttaminen

Asunnon sopeuttamisen tarkoituksena on, että toimintarajoitteinen henkilö voi asua ja elää omassa asunnossaan mahdollisimman itsenäisesti. Asunnonsopeuttamisavustusta haetaan kunnalta. Eri toimintarajoitteet vaativat erilaisia ratkaisuja. Tässä esimerkkejä toiminnoista, joihin avustusta voi hakea:

  • Esteetön kulku asuntoon: esim. luiskan, hissin      tai automaattisen ovenavaajan asentaminen.
  • Esteetön liikkuminen asunnossa: kynnysten      poistaminen ja oviaukkojen leventäminen.
  • Ruoanlaitto ja ruokailu: korkeussäätöisten      työtasojen ja liesiajastimen asentaminen.
  • Henkilökohtainen hygienia: esim. kylpyammeen      vaihtaminen suihkutilaan.

Avustusta voi hakea vakituisen asunnon, ei vapaa-ajan asunnon sopeuttamiseen. Ellet omista asuintaloasi, asunnon sopeuttamiseen tarvitaan kiinteistönomistajan lupa.

Hakemukseen liitetään työterapeutin, lääkärin tai muun asiantuntijan todistus, jossa vahvistetaan asunnon sopeuttamisen tarve. Työterapeutti auttaa myös selvittämään, voidaanko ongelmasi ratkaista apuvälinein.

Jos olet saanut asunnonsopeuttamisavustuksen, voit hakea avustusta myös teknisten laitteiden kuten hissin ja automaattisen ovenavaajan korjaukseen.

Kun muutat, on tärkeää valita asunto huolellisesti. Jos asunto vastatakseen tarpeitasi vaatii kalliita muutoksia, sen valintaan tulee olla erityiset syyt, jotta asunnonsopeuttamisavustusta voi saada. Ennen kuin allekirjoitat asunnon vuokra- tai ostosopimuksen, ota aina yhteys asunnonsopeuttamisavustusten käsittelijään. Häneltä saat tietoa muuttoon liittyvistä säännöistä. Kunnan päätöstä asunnon sopeuttamisesta ohjaavat laki asunnonsopeuttamisavustuksesta (1992:1574) sekä vallitseva käytäntö

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningar ska bidra till att du eller någon annan i familjen som har en funktionsnedsättning kan bo och leva så självständigt som möjligt. Du söker bidrag för bostadsanpassning från kommunen. Olika funktionsnedsättningar kräver förstås olika anpassningar.Här är några exempel på vad du kan söka bidrag för:

  • Att kunna ta sig ut och in ur bostaden, till exempel ramp, hiss eller automatisk dörröppnare.
  • Att kunna förflytta sig inne i bostaden, till exempel ta bort trösklar eller bredda dörröppningar.
  • Att kunna laga mat och äta, till exempel höj- och sänkbara bänkar eller timer till spisen.
  • Att kunna sköta personlig hygien, till exempel att ordna en duschplats istället för ett badkar.

Du kan söka bidrag till din permanenta bostad, men inte till fritidshuset. Om du inte äger huset där du bor måste fastighetsägaren godkänna att du gör anpassningar av bostaden.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att du har ett behov av anpassningen. Arbetsterapeuten kan också hjälpa dig att ta reda på om dina problem går att lösa med hjälpmedel.

Om du fått bostadsanpassningsbidrag kan du också söka bidrag för att reparera teknisk avancerad utrustning som går sönder, till exempel hiss eller automatisk dörröppnare.

När du flyttar är det viktigt att du väljer din bostad med omsorg. Om det krävs kostnadskrävande åtgärder för att bostaden ska fungera bra i sin helhet ska du ha särskilda skäl för ditt val av bostad för att du ska kunna få bidrag för bostadsanpassning. Ta alltid kontakt med handläggaren som sköter bostadsanpassning innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad, så att du vet vilka regler som gäller när du flyttar. Kommunen beslutar om bostadsanpassning enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) och utvecklad praxis.

 

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen