Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

LSS Proffssyster AB

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

Proffssyster AB     

Proffssysterillä on monen vuoden kokemus hyvien ja turvallisten olosuhteiden tarjoamisesta asiakkailleen. Palvelumme on yksilökohtaista ja panemme paljon painoa asiakkaiden rutiineille ja tavoille. Proffssysterin asiantunteva henkilöstö pyrkii yhdessä asiakkaiden kanssa vahvistamaan jokaisen itsenäisyyttä.

Upplands-Brossa toimiva koordinaattori on Ylva Andreasson E-posti: ylva@proffssyster.se

Puhelin 08-590 83 113

Matkapuhelin: 073-818 33 22.      

Henkilöstö ja osaaminen   

Proffssysterin henkilöstöön kuuluu sairaanhoitajia, apuhoitajia ja hoitoapulaisia. Monet ovat saaneet koulutusta dementiaan, diabetekseen ja toimintarajoitteisuuteen liittyvissä asioissa. Monet työntekijöistämme puhuvat useita eri kieliä.      

Yrityksen arvopohja      

Proffssyster antaa paljon arvoa vanhusten turvallisuudelle ja huolenpidolle. Vanhusten on tunnettava, että henkilöstön jatkuvuus on hyvä ja että he saavat itse osallistua elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen. Sovitamme toimintamme sen vuoksi vanhusten yksilöllisiin tarpeisiin. Annamme arvoa jokaiselle päivälle ja elämän pienille asioille.

Henkilöstömme huolehtii sinusta kunnioittavasti omalla kielelläsi. Haluamme toimiemme avulla auttaa yksilöitä pysymään terveinä sekä harjoittaa heidän heikompia toimintojaan.

Tarjontamme     

Proffssyster pyrkii antamaan jokaiselle hänen tarvitsemaansa tukea, palvelua, hoitoa ja hoivaa.

Tarjoamme kotipalvelua sekä lomitus- ja saattajapalvelua sekä erilaisia lisäpalveluja, kuten kotitalouspalveluja. Lisäpalvelut eivät sisälly avuntarpeen arviointiin vaan niistä laskutetaan erikseen.      

Proffssysterin laatutyö      

Teemme yhteistyötä palvelunkäyttäjien kanssa tarjotaksemme heille varmaa ja turvallista hoitoa. Meillä on hyvät rutiinit työmme laadun varmistamiseksi. Proffssysteriin voi ottaa yhteyttä mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Näemme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja toimimme arvopohjamme mukaisesti siten, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi kanssamme.  

Mielipiteet ja valitukset      

Yrityksemme pyrkii jatkuvasti varmistamaan jokaiselle hyvät olosuhteet. Sen vuoksi meidän on tärkeää ottaa vastaan mielipiteitä ja valituksia. Toimintaamme koskevat valitukset ja/tai mielipiteet jätetään Proffssysterin toiminnanjohtajalle. Voit ottaa yhteyden joko sähköpostitse tai puhelimitse tai käymällä luonamme.      

S-posti info@proffssyster.se

kommun@upplands-bro.se

www.upplands-bro.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

08 - 581 690 00

 

Avlösar- ledsagarservice LSS

 

I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

Proffssyster AB

Proffssyster har många års erfarenhet av att skapa en god och trygg miljö för sina kunder. Företaget fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på kundens rutiner och vanor. Vi på Proffssyster har kompetent personal som arbetar tillsammans med kunden för att stärka den enskildes självständighet.

Samordnare för Upplands-Bro är Ylva Andreasson E-post: ylva@proffssyster.se

Telefon 08-590 83 113

Mobil: 073-818 33 22.

Bemanning och kompetens  

Vi på Proffssyster har en personalgrupp som består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Många har dessutom utbildning inom demens, diabetes och funktionsnedsättningar. Flera av våra anställda är också flerspråkiga.  

Företagets värdegrund

Vi på Proffssyster värderar den äldres trygghet och omsorg högt. Den äldre ska känna en god personalkontinuitet och ett självbestämmande över sitt eget liv, därför anpassar vi vårt arbete efter den enskildes behov. Varje dag ska värdesättas och vi anser att det är de små sakerna som gör skillnad.

Vår personal arbetar med omsorg och respekt på ditt eget språk. Vi vill i våra insatser att individen ska ha möjlighet att kunna bevara sin hälsa och stimulera de mindre fungerande funktionerna.

Detta erbjuder vi

Proffssyster arbetar för att ge stöd, service, vård och omsorg till den enskilde.

Vi erbjuder hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice samt tilläggstjänster såsom hushållsnära tjänster. Tilläggstjänster ingår inte i din biståndsbedömning utan debiteras av oss separat.

Proffssysters kvalitetsarbete

Vi arbetar tillsammans med brukaren genom säker och trygg omsorg. Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Proffssyster finns kontaktbar under dygnets alla timmar.

Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att den enskilde ska känna sig trygg med de insatser som finns.  

Synpunkter och klagomål

Företaget arbetar ständigt med att skapa en god miljö för den enskilde därför är det viktigt för oss att ta emot synpunkter eller klagomål. Klagomål och/eller synpunkter på utförda tjänster lämnas till Proffssysterns verksamhetschef. Detta kan ske via mail, telefon eller inbokat möte.

 

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-10
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen