Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

LSS Funkisgruppen AB

(Avlösar- ledsagarservice)

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

Funkisgruppen AB

Saattaja- ja lomituspalvelumme periaatteena on, että asiakkaat saavat apua heille myönnetyn tuntimäärän verran ja että he saavat itse määrätä tuntien käytöstä. Funkisgruppen pyrkii lisäämään toimintarajoitteisten arkeen uuden ulottuvuuden keskittymällä ennen kaikkea nk. pehmeisiin lisäarvoa tuottaviin asioihin. Toimintamme eri osaset auttavat yhdessä luomaan jokaiselle toimivan kokonaisuuden. Me autamme ratkaisemaan elämän palapelin!

Saat lisätietoa palveluistamme verkkosivuiltamme www.funkisgruppen.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan tai soittamalla numeroon: 08-522 501 60.   

Henkilöstö ja osaaminen     

Kaikilla työntekijöillämme on monen vuoden kokemus toimintarajoitteisten henkilöiden hoidosta ja hoivasta. Henkilöstömme on kiinnostunut kulttuurista, vapaa-ajantoiminnasta ja/tai urheilusta, ja olemme aina ajan tasalla lähialueemme tapahtumista.    

Yrityksen arvopohja       

Käytämme työmme perustana yrityksemme arvopohjaa (ja arvoja Ammattimainen, Vastuuntuntoinen, Kunnioittava ja Selkeä) sekä humanistista ihmisnäkemystämme. Näin palvelunkäyttäjämme voivat olla varmoja siitä, että hoidamme meiltä tilatut toimet aina asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.        

Tarjontamme     

Jos Upplands-Bron kunta on myöntänyt sinulle saattaja- tai lomituspalvelua, voit valita palveluntuottajaksi Funkisgruppenin. Tarjoamme myös kotitalouspalveluja, jotka eivät sisälly avustuspäätökseen. Niistä veloitetaan erikseen. 

 Laatutyömme       

Funkisgruppen tekee tehokasta laatutyötä ja soveltaa toiminnassaan huolellisesti laadittuja rutiineja. Valvomme toimintaamme jatkuvasti ja teemme erilaisia tarkastuksia.

Yhteyshenkilöt ovat toiminnassamme keskeisessä asemassa ja tärkeä osa laatutyötämme. Yhteyshenkilö toimii palvelunkäyttäjän tukena koko avustustoimen ajan ja huolehtii siitä, että palvelunkäyttäjät saavat aina apua toivomallaan tavalla.        

Mielipiteet ja valitukset       

Funkisgruppen ottaa mielellään vastaan valituksia ja mielipiteitä, koska pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Toimia toteuttaessaan henkilöstömme keskustelee aina palvelunkäyttäjän ja/tai tämän edustajan kanssa. Voit kertoa mielipiteesi ja tehdä mahdollisen valituksen yhteyshenkilöllesi (tai täyttää lomakkeen ja palauttaa sen toimistoomme). Vastaamme aina seitsemän päivän kuluessa. Tiedotamme kunnalle juoksevasti kaikesta saamastamme palautteesta ja palautteen pohjalta laatimistamme toimenpidesuunnitelmista.


Avlösar- ledsagarservice LSS


I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

Funkisgruppen AB

Vår ledsagar- och avlösarservice genomsyras av att det är du som "äger dina timmar" och att du får de timmar som beslutet gäller. På Funkisgruppen strävar vi efter att skapa en ny dimension i vardagen för personer med funktionsnedsättning, genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena. De olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att bygga en helhet för dig som individ.

Vi löser livspusslet! Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida: www.funkisgruppen.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan, eller ring oss på telefonnummer: 08-522 501 60.

Bemanning och kompetens  

All vår personal har flerårig erfarenhet av arbete med vård och omsorg av olika funktionsnedsättningar.  Vår personal är kultur-, fritids- och/eller sportintresserade och vi håller oss uppdaterade om aktuella aktiviteter i närområdet.  

Företagets värdegrund

Grunden i vårt arbete utgörs av vår värdegrund, (med värdeorden Professionellt, Ansvarsfullt, Respektfullt och Tydligt) och vår humanistiska värdegrund. I och med att vi arbetar på detta sätt så kan du vara säker på att allt vårt arbete sker utifrån dina behov och önskemål - i enlighet med beställda insatser.  

Detta erbjuder vi  

Har du fått beslut från Upplands-Bro kommun på ledsagning eller avlösning, så kan du välja Funkisgruppen som din utförare. Utöver detta erbjuder vi även hushållsnära tjänster, som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Dessa tjänster debiteras dig separat. Vårt kvalitetsarbete Inom Funkisgruppen bedrivs ett effektivt kvalitetsarbete, med genomarbetade rutiner. Revision och kontroll sker kontinuerligt. Hos oss är kontaktmannaskap en central funktion i arbetet och en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Kontaktpersonen är ditt stöd under hela insatsperioden och denne ansvarar för att insatsen blir så som du vill ha den.  

Synpunkter och klagomål

På Funkisgruppen har vi ett positivt förhållningssätt till klagomål och synpunkter, då vi alltid strävar efter att bli bättre. I genomförandet av insatsen har vår personal alltid nära dialog med dig och/eller din företrädare. Du lämnar dina ev. synpunkter och klagomål till din kontaktperson, (alternativt fyller i vår blankett och skickar den till vårt kontor). Du får alltid svar från oss inom sju dagar. Vi redovisar löpande inkomna ärenden samt åtgärdsplan till kommunen.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-10
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen