Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Lomitus- ja saattajapalvelu LSS

Lomitus- ja saattajapalvelu LSS

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Upplands-Bron saattaja- ja lomittajapalvelu on kunnan tarjoama vaihtoehto.


Henkilöstö ja osaaminen

Saattaja- ja lomittajapalveluyksiköllä on 47 työntekijää, joista 2 työskentelee toimistossa ja huolehtii rekrytoinnista sekä myönnettyjen toimien käynnistämisestä ja seurannasta.


Kunnan arvopohja

Tavoitteenamme on, että palvelujemme käyttäjät tuntevat olonsa turkvalliseksi ja saavat osallistua heille myönnettyjen toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kaikkien palvelunkäyttäjien on voitava tuntea, että he saavat henkilöstöltä hyvää kohtelua ja että he saavat itse valita milloin ja miten he saavat heille myönnettyä apua. Toimintamme avainsanoja ovat jatkuvuus, osallistuvuus ja hyvä kohtelu.

Tarjontamme

Tarjoamme LSS:n mukaista saattaja- ja lomittajapalvelua avuntarvepäätöksen saaneille henkilöille. Antamamme palvelu on hyvälaatuista.

Laatutyömme

Valvomme tilattuja ja toteutettuja toimia ja mahdollisia poikkeamia kerran kuussa tehtävillä omatarkastuksilla.

Teeme tutkimuksia palvelunkäyttäjiemme keskuudessa vähintään kerran vuodessa. Julkaisemme tutkimusten tulokset sekä tietoa toimintamme parantamiseksi tehdyistä toimista toimintakertomuksessamme.

Mielipiteet ja valitukset

Kaikki sosiaalitoimiston työntekijät ottavat vastaan henkilöstön tietoon tulleita toimintaa koskevia mielipiteitä ja valituksia. Valituksia ja mielipiteitä aiheuttaneet asiat pyritään korjaamaan välittömästi aina kun se on mahdollista. Yksikköpäällikkö tekee selvityksen, hoitaa asian kuntoon sekä huolehtii seurannasta ja palautteen antamisesta. Yksikköpäällikkö ottaa saadut mielipiteet ja valitukset huomioon yksikön laaatutyössä yhdessä työntekijöiden kanssa ja pyrkii siten parantamaan toiminnan laatua.


Toimipaikkamme on:

Kungsängenin kunnantalo.

Koordinaattorin puhelinnumero:

08-581 695 74

Yksikköppäällikkö:

08- 581 696 22

www.upplands-bro.se


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avlösar- ledsagarservice LSS

I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.


Bemanning och kompetens

Enheten för Ledsagarservice och Avlösarservice har 47 medarbetare varav 2 personer arbetar på kontoret med rekrytering, igångsättande av beviljad insats och uppföljningar.

Kommunens värdegrund

Vårt mål är att våra brukare ska känna trygghet och vara delaktig i planering och utförandet av insatserna.

Samtliga brukare ska känna att de får ett bra

bemötande av personalen, att de själv får välja, när, hur och på vilket sätt de beviljade insatserna ska genomföras.

Kontinuitet, delaktighet och ett bra bemötande är våra ledord.
 

Detta erbjuder vi

Verksamheten erbjuder ledsagning och avlösarservice enligt LSS för personer med biståndsbeslut för insatsen. Insatserna ska vara av god kvalitet.Vårt kvalitetsarbete

Enheten genomför egenkontroll av beställd och genomförda insatser samt avvikelser en gång per månad.

Vi genomför brukarundersökningar minst 1 gång per år. Resultatet och arbetet med att förbättra vår verksamhet, redovisas i verksamhetsberättelsen

Synpunkter och klagomål

Alla anställda inom socialkontoret tar emot synpunkter och klagomål som kommer till personalens kännedom om verksamheten

Så långt det är möjligt ska klagomål och synpunkter åtgärdas omgående. Enhetschefen utreder, åtgärdar, följer upp och återkopplar.

Enhetschefen använder inkomna synpunkter och klagomål i enhetens kvalitetsarbete tillsammans med medarbetarna i syfte att förbättra kvaliteten i verksamheten.


Upplands-Bro ledsagarservice och avlösarservice är det kommunala egenregi alternativ.

Vår lokal finns i: Kommunhuset i Kungsängen.

Telefon samordnare: 08 58169574

Enhetschef: 08 58169622 www.upplands-bro.se.linkki toiselle sivustolle

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen