Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Omaistuki

Omaistuki

Jaksaakseen omaishoitaja saattaa tarvita tukea vanhan, sairaan tai toimintarajoitteisen omaisen hoitamisessa. Sitä varten on omaistuki.

Omaistuki on ennalta ehkäisevää. Saat apua arkipäivää helpottavien ratkaisujen löytämisessä. Tässä muutama esimerkki omaistuesta:

 • Saat neuvoja ja tukea.
 • Voit puhua jonkun kanssa.
 • Saat yhteyden samassa tilanteessa oleviin.
 • Erilaiset virkistystoiminnat.
 • Esitelmät.
 • Yhteydet eri yhdistyksiin.

Sijaishoito

Jos omaista on vaikeaa jättää yksin, kun haluat lähteä ulos toimittamaan omia asioitasi, hae siinä tapauksessa sijaishoitajaa. Kotipalveluhenkilökunta pitää silloin huolen omaisestasi.

Sijaishoito voidaan järjestää myös tarjoamalla avunsaajalle lyhytaikaisasumista hoitokodissa tai päivätoimintaa.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Anhörigstöd

Du som vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd för att orka med. Därför finns anhörigstöd.

Anhörigstöd är förebyggande, du får hjälp att hitta lösningar som underlättar din vardag. Här är några exempel på vad anhörigstöd kan vara:

 • Råd och stöd.
 • Någon att prata med.
 • Kontakt med andra i samma situation.
 • Aktiviteter.
 • Föreläsningar.
 • Kontakt med olika föreningar.

Avlösning och avlastning

Har du svårt att lämna din närstående ensam för att själv kunna gå ut och göra egna ärenden? Ansök i så fall om avlösning hemma. Då kommer hemtjänstpersonal och avlöser dig när du behöver gå ut.

Du kan också få stöd genom olika typer av avlastning, till exempel korttidsboende eller dagverksamhet.

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-10
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen