Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Perheoikeos

Perheoikeus

Järfällan ja Upplands-Bron kunnilla on yhteinen perheoikeudellisia asioita käsittelevä lautakunta: Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro.

Perheoikeus tarjoaa neuvontaa ja tukea sekä tekee perheoikeudellisia selvityksiä. Lisäksi perheoikeus vahvistaa isyyden, kun pariskunta ei ole naimisissa. Perheoikeus tekee myös selvityksiä hoito- ja tapaamisasioissa sekä adoptiotapauksissa. Vanhemmat voivat yhteistyökeskusteluissa saada pätevää keskusteluapua hoito- ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Keskustelujen yhteydessä perheoikeus voi myös auttaa huoltajuus-, asumis- ja tapaamissopimusten laatimisessa.

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro Familjerätten

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har en gemensam nämnd med en gemensam verksamhet för familjerättsliga frågor, Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro.

Familjerätten erbjuder rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. För ogifta föräldrars barn fastställs faderskapet. Familjerätten gör också utredningar i vårdnads- och umgängesärenden samt inför adoptioner. Föräldrar kan genom samarbetssamtal få kvalificerad samtalshjälp i vårdnads- och umgängesfrågor. I samband med samtalen kan familjerätten hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad/boende/ umgänge.

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-11-20
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen