Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Jos lapsi joutuu kaltoinkohdelluksi

Jos lapsi joutuu kaltoinkohdelluksi

Epäiletkö lasta tai nuorta kohdeltavan kaltoin?

Jos epäilet tai tiedät lasta kohdeltavan kaltoin, sinun tulee ottaa yhteyttä sosiaalipalveluun.

Mitä tapahtuu yhteydenoton jälkeen?

Lasten ja nuorten yksikön sosiaalisihteeri ottaa ilmoituksesi vastaan. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi, mutta on aina paras, jos ilmoittaja ottaa ilmoituksestaan vastuun.

Sosiaalisihteeri ottaa yhteyttä lapsen/nuoren vanhempiin/huoltajiin keskustellakseen ilmoituksesta. Keskustelun jälkeen sosiaalipalvelu päättää mahdollisen selvityksen tekemisestä.

Mikä on lastensuojelutarpeen selvitys?

Sosiaalipalvelu selvittää lapsen sosiaalisen tilanteen. Sosiaalisihteeri keskustelee sekä lapsen/nuoren itsensä että tämän kanssa tekemisissä olevien henkilöiden kanssa selvittääkseen, tarvitseeko perhe tai lapsi/nuori tukea tai apua.

Sosiaalisihteeri voi ehdottaa erilaisia toimenpiteitä, esimerkiksi lapsiryhmään osallistumista, yhteysperheen/yhteyshenkilön tukea tai perhehoitoa. Joissakin tapauksissa voidaan ehdottaa lapsen/nuoren sijoittamista perhekotiin.

Lomake – huoli-ilmoitusavautuu uuteen ikkunaan

Yhteydenotto

08-5816 90 00
Om barn far illa

Misstänker du att ett barn/ungdom far illa?

Om du har misstankar eller vetskap om att ett barn far illa bör du ta kontakt med socialtjänsten.

Vad händer när jag tagit kontakt med socialtjänsten?

Socialsekreterare inom enheten barn och ungdom tar emot din anmälan. En anmälan kan göras anonymt, men det är alltid bäst om anmälaren kan stå för sina uppgifter.

Socialsekreteraren kontaktar föräldrarna/vårdnadshavarna till barnet/den unge för att komma diskutera anmälan. Efter samtalet beslutar socialtjänsten om en utredning ska göras.

Vad är en barnavårdsutredning?

Socialtjänsten utreder barnets sociala situation. Socialsekreteraren pratar med personer som barnet/den unge har kontakt och med barnet/den unge för att få reda på om familjen eller barnet/den unge behöver stöd eller hjälp.

Socialsekreteraren kan föreslå insatser som t.ex. barngrupper, kontaktfamilj/kontaktperson eller familjebehandling. I vissa fall kan det också föreslås att barnet/ den unge placeras i familjehem.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-02-23
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen