Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Huoli-ilmoitus

Huoli-ilmoitus

Huoli-ilmoitus voi koskea joko aikuisia tai lapsia

Kun pelkäät jonkun henkilön joutuvan heitteille ja olevan avun tarpeessa, voit tehdä ilmoituksen joko puhelimitse tai kirjeitse. Muista, ettei ilmoitusta voi tehdä sähköpostitse, koska sähköpostitse lähetetyt tiedot eivät ole suojattuja. Saat meihin yhteyden soittamalla kunnan asiakaskeskuksen numeroon 08-581 690 00.

Jos epäilet lapsen tai nuoren joutuvan heitteille tai pahoinpidellyksi

Ota yhteys sosiaalipalvelun lasten ja nuoren vastaanottoryhmään, jos olet huolissasi ja haluat tehdä ilmoituksen tai kysyä neuvoja. Voit ottaa yhteyttä nimettömästi. Vastaanottoryhmä tekee ensimmäisen arvion siitä, miten sosiaalipalvelu tai muu taho voi auttaa asiassasi. Lasten ja nuorten vastaanottoryhmän puhelinaika on keskiviikosta perjantaihin (ei tiistaisin) klo 08.30–10.00.

Päihdeongelmaiset aikuiset

Joskus henkilön päihdeongelma voi olla niin vakava, että hän aiheuttaa vakavan vaaran itselleen tai jollekin läheiselleen. Ilmoitus vakavasta päihdeongelmasta voidaan tehdä aikuisten yksikköön (tai toimistoaikojen ulkopuolella sosiaalipäivystykseen). Puhelinajat ovat keskiviikosta perjantaihin (ei tiistaisin) klo 10.00–11.00 sekä torstai-iltaisin klo 18.00–18.45.

Nimettömästi vai ei

Yksityishenkilöt:

Yksityishenkilönä voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä nimettömästi, jos et ilmoita nimeäsi. Jos ilmoitat nimesi soittaessasi, et voi tehdä ilmoitusta nimettömästi vaikka myöhemmin haluaisitkin. Kyseinen lapsi ja hänen vanhempansa saavat siis tietää, että sinä teit ilmoituksen, koska olemme velvollisia rekisteröimään tämän asian.

Työntekijät:

Ammattinsa puolesta ilmoituksen tekevät henkilöt eivät voi pysyä nimettöminä. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta Sosiaalipalvelun kaikella henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus eikä henkilöstö saa luovuttaa sinua koskevia tietoja asiaankuulumattomille.

Lomake – Huoli-ilmoitusOrosanmälan kan gälla för både vuxna och barn

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp! Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller med brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.Du kan kontakta oss genom kommunens Kundcenter, telefon 08-581 690 00

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller att det förekommer våld i en familj

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp Barn o Ungdom när du känner oro och vill göra en anmälan eller fråga om råd. Du har möjlighet att vara anonym. Mottagsgruppen gör en första bedömning hur socialtjänsten eller någon annan kan hjälpa dig.Telefontider Barn och Unga mån och ons-fre (ej tisdagar) kl. 08.30-10.00

Vuxna som missbrukar

I vissa fall är en persons missbruk sådant att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara. En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till enheten Vuxna (eller socialjouren efter kontorstid).Telefontider mån och ons-fre (ej tisdagar) kl. 10.00–11.00 samt även torsdagkvällar 18.00–18.45.

Anonym eller inte

Privatperson:

Du som kontaktar oss som privatperson har möjlighet att vara anonym om du inte uppger ditt namn.Om du uppger ditt namn när du ringer, är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmäla då vi är skyldiga att registrera detta även om du sedan väljer att vara anonym.

Yrkesverksam:

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Blankett - Orosanmälan

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-11-20
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen