Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Edunvalvoja

Edunvalvoja

Edunvalvoja on henkilö, jolta saat tukea. Edunvalvoja voi hoitaa raha-asioitasi tai auttaa sinua hakemaan kuljetuspalvelua tai muuta, mihin sinulla yhteiskunnassa on oikeus.

Jos haluat edunvalvojan, ota yhteys yliholhouslautakunnan käsittelijään tai yliholhoojaan. Voit hakea edunvalvojaa itse, tai joku omainen voi tehdä sen puolestasi.

Päätät yhdessä yliholhouslautakunnan kanssa, kenestä tulee edunvalvojasi. Se voi olla joku omaisesi tai joku tuntemasi henkilö. Ellet itse osaa ehdottaa edunvalvojaksi ketään, yliholhouslautakunta voi valita jonkun puolestasi.

Käräjäoikeus päättää, voitko saada edunvalvojan.

Edunvalvoja auttaa tukea tarvitsevaa

Voit saada tukea edunvalvojalta, jos olet

  • vanha
  • sairas
  • tai sinulla on toimintarajoite

Jokainen päättää itse, haluaako edunvalvojan

Edunvalvojan hankkiminen on täysin vapaaehtoinen päätös. Saat itse päättää, tarvitsetko tukea. Ellet jostain syystä voi päättää itse, voit hakea edunvalvojaa yhdessä jonkun lähiomaisesi kanssa.

Ellet ole tyytyväinen edunvalvojaasi, voit ottaa yhteyttä ylihuoltajaan ja pyytää edunvalvojan vaihtamista.

Edunvalvoja tukee eri tavoin

1. Hoitaa omaisuutta

Edunvalvoja voi hoitaa raha-asioitasi ja pitää huolen laskujesi maksamisesta, samoin siitä että sinulla on oikeat vakuutukset, riittävästi käyttörahaa ja että omaisuuttasi hoidetaan turvallisesti. Edunvalvoja voi joko hoitaa kaikki raha-asiasi tai auttaa sinua niiden hoitamisessa.

2. Valvoo oikeuksia

Edunvalvojan tulee valvoa oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi yhteiskunnassa. Hän auttaa esimerkiksi hakemaan kuljetuspalvelua tai asumistukea, valittamaan päätöksistä tai edustaa sinua kuolinpesässä.

3. Huolehtii henkilökohtaisen hoidon ja hoivan saannista

Edunvalvoja voi pitää huolen siitä, että saat tarvitsemasi ja sinulle kuuluvan hoidon ja hoivan. Esimerkiksi että sinulla on sopiva asumismuoto, päivittäistä toimintaa ja että saat kotipalvelua. Hän pitää huolen myös lääkärikäyntien varaamisesta. Edunvalvojan tulee käynneillään luonasi varmistaa, että sinulla on kaikki hyvin ja että saat yhteiskunnalta sen tuen, johon sinulla on oikeus. Huomatessaan epäkohdan edunvalvojan tulee tukea sinua, vaatia oikeuksiasi ja sinua kunnioittavaa kohtelua.

Edunvalvojan palkkio

Jos tulosi ovat riittävän suuret, maksat edunvalvojan palkkion itse.

Lisätietoa Järfällan kunnan kotisivussa.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 --------------------------------------------------------------------------------------------

God man

En god man är en person som ger dig stöd. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Du ansöker om att få en god man hos tingsrätten. Kontakta en handläggare på överförmyndarnämnden eller överförmyndaren om du vill ha information eller hjälp att söka. Du själv eller någon anhörig till dig kan ansöka om god man.

Du och överförmyndarnämnden bestämmer tillsammans vem som ska bli din gode man. Det kan vara en anhörig till dig eller någon du känner. Om du inte själv har någon god man att föreslå, kan överförmyndarnämnden utse någon åt dig.

Tingsrätten beslutar sedan om du kan få god man.

God man finns för dig som behöver stöd

Du kan få stöd av en god man om du är

  • gammal
  • sjuk
  • har en funktionsnedsättning

Du väljer själv om du vill ha en god man

Det är helt frivilligt att ha en god man och du bestämmer själv om du tycker att du behöver stödet. Om du inte har möjlighet att bestämma själv kan din närmast anhöriga vara med och söka om god man åt dig.

Om du inte är nöjd med din gode man kan du kontakta Överförmyndaren och begära att få byta.

En god man kan ge dig olika stöd

1. Förvalta egendom

Din gode man kan sköta din ekonomi och se till att dina räkningar betalas, att du har rätt försäkringar, att du har fickpengar och ditt kapital förvaltas på ett tryggt sätt för dig. Den gode mannen kan ta hand om hela ekonomin eller vara ett stöd för dig att sköta den själv.

2. Bevaka rätt

Din gode man kan bevaka dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda dig i dödsbo.

3. Sörja för din person, det vill säga ge dig stöd med vård och omsorg

Din gode man kan se till att du får den vård- och omsorg du behöver och har rätt till. Till exempel att du har rätt boende, daglig sysselsättning, hemtjänst och att dina läkarbesök blir bokade. Din gode man ska hälsa på dig så ofta att han eller hon ser att du har det bra och att du får det stöd du har rätt till av samhället. Om något inte fungerar ska den gode mannen stödja dig och strida för din rätt och för att du ska behandlas med respekt.

En god man får betalt

Du betalar själv ett arvode till din gode man om du har tillräckligt stor inkomst eller stora tillgångar.

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen