Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Erityiskoulut

Kehitysvammaisilla lapsilla ja nuorilla on oikeus saada opetusta erityiskoulussa. Erityiskoulupaikka myönnetään pedagogisen, psykologisen, lääketieteellisen ja sosiaalisen selvityksen perusteella. Selvityksen perusteella arvioidaan, tuleeko oppilaalle tarjota paikka erityiskoulussa.

Lapsen huoltaja päättää, hyväksytäänkö tarjous ja haetaanko lapselle paikkaa erityiskoulussa. Muodollinen päätös erityiskoulupaikan myöntämisestä tehdään resurssitiimin johtajan johtamassa valtuuskunnassa, joka myös päättää koulusijoituksesta. Paikkaa tarjotaan tavallisesti kunnan omassa erityiskoulussa (harjaantumiskoulu/erityisperuskoulu).

Upplands-Brossa ei ole erityislukiota, vaan sellaista tarvitsevat oppilaat ohjataan muissa kunnissa toimiviin lukioihin.

Mottagande i särskola

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning har rätt till utbildning inom särskolan. Som beslutsunderlag för mottagande i särskola krävs pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning. Utifrån underlag görs en bedömning om eleven skall erbjudas särskola.

Vårdnadshavare avgör om de accepterar erbjudandet och ansöker om mottagande i särskolan för sitt barn. Formellt beslut om mottagande i särskola tas enligt delegation av chef för Resursteamet som samtidigt också fattar beslut om skolplacering. Skolplacering erbjuds vanligen i kommunens egen särskola (träningsskola/grundsärskola).

I Upplands-Bro finns ingen gymnasiesärskola utan elever hänvisas till gymnasieutbildning i andra kommuner.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-18
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen