Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Äidinkieli, kotikieli

Foto: Mostphotos

Koulu tarjoaa opetusta lapsesi äidinkielessä. Äidinkielen opetuksen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kaksikielinen identiteetti.

Jos lapsen huoltajista toisella tai molemmilla on toinen äidinkieli kuin ruotsi, ja kieltä käytetään päivittäisessä kanssakäymisessä lapsen kanssa, lapsella on oikeus opetukseen myös siinä kielessä, jos

  • oppilaalla on sen kielen perustiedot
  • oppilas toivoo sellaista opetusta

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta vain, jos se löytää siihen sopivan opettajan. Kunta on velvollinen järjestämään opetusta, jos vähintään viisi oppilasta sitä toivoo. Äidinkieli on koulun opetusaine, ja oppilaat saavat äidinkielen arvosanan alkaen 6. vuosikurssilta.

Vähemmistökieli

Kunta voi tarjota äidinkielen opetusta seuraavissa kielissä: saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddiš, vaikkei kieli olisikaan kodin jokapäiväinen seurustelukieli.

Kun kyseessä on joku näistä kielistä, kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta myös viittä oppilasta pienemmälle ryhmälle.

Kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa siksi äidinkielen opetusta suomenkielisille kolmanteen polveen saakka.

Lisätietoja kunnan asiakaspalvelusta 08-581 690 00.

 

 

 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet har en egen kursplan och målet är att barnen ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Vem kan få modersmålsundervisning? Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning. Adoptivbarn har också rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modermål. Antalet elever måste vara minst 5 i kommunen och det måste finnas en lämplig lärare.

Vilka är de nationella minoritetsspråken? Samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, finska och jiddisch har utökade rättigheter när det gäller undervisning på modermålet. Samtliga är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet för att skolan ska erbjuda modersmålsundervisning. Kommunen är skyldig att anordna undervisning i alla nationella minoritetsspråk även om antalet elever är mindre än fem. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Hur ansöker man om plats för sitt barn? Ansökningsblankett kan fås på skolans expedition eller hämtas på kommunens webbplats. Blanketten lämnas till skolan eller skickas direkt till Resursteamet modersmål.

Undervisningen i modersmål är frivillig och förläggs till största delen utanför ordinarie skoltid. När man har anmält sig är undervisningen obligatorisk och vill man sluta delta så fyller vårdnadshavare i blankett för avanmälan. Betyg i ämnet modersmål ges på samma sätt som i övriga skolämnen.

Mer finns att läsa på Skolverkets hemsida, modersmal.skolverket.selinkki toiselle sivustolle

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-04
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

danssaTsning 2017

Kommunkoreograf Ingrid Olterman Dans gästar hela året!

Mer om danssatsningen